Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Skolas padome

Talsu Valsts ģimnāzijas Skolas padome veidota sabiedrības, pašvaldības un vecāku sadarbības nodrošināšanai, tā darbojas,  kā skolas vadības padomdevējs dažādos izglītības procesa organizatoriskajos jautājumos. Skolas padomes mērķis ir veicināt Talsu Valsts ģimnāzijas  attīstību, aktualizēt demokrātiju izglītības procesā, celt izglītības prestižu, atbalstot izglītības, kultūras un sporta aktualitātes, sekmējot sadarbību visos līmeņos. Vecāku iesaiste skolas darbībā noteikta Izglītības likumā 31. pantā un skolas ietvaros to precizē Talsu Valsts ģimnāzijas skolas padomes reglaments.

 

Uzdevumi:

  1. sekmēt vecāku iesaistīšanos skolas darbības pilnveidē;
  2. nodrošināt informācijas apmaiņu starp vecākiem, skolēniem un izglītības iestādi;
  3. apzināt un apkopot vecāku viedokļus par skolā aktuāliem jautājumiem; 
  4. informēt Skolas padomi par vecāku aktualizētajiem jautājumiem un problēmām, kuras nepieciešams risināt Skolas padomē, kā arī sniegt priekšlikumus iespējamiem risinājumiem.

 

Skolas padomes sastāvs 2021./2022. mācību gadā: 

Direktors: 

Gundars Sebris

Vecāki:

1. Inga Romaško (6. un 12.kl) – Skolas padomes priekšsēdētāja

2. Ilona Talente (9.kl)

3. Agnese Girbe (6.kl.)

4. Agnese Blumberga (10.kl.)

5. Inguna Kronberga (3.kl.un 3.kl.)

Skolēni:

6.Kate Cela 11.kl.

7.Krista Prūse 11.kl.

Pedagogi:

8. Anda Lāce

9. Guntars Ēcis

10. Jānis Bērziņš

 

Ar Skolas padomi sazināties un izteikt ierosinājumus var  e- klasē vai Talsu Valsts ģimnāzijas lietvedībā. Tālr.nr. 63291765