Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Atbalsta personāls

Atbalsta personāla mērķis ir nodrošināt un organizēt atbalsta sistēmu skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem, sekmējot skolēnu iekļaušanu izglītības procesā, informējot skolotājus un skolēnu vecākus par izglītības un audzināšanas jautājumiem. 

Atbalsta personāls

Vārds, uzvārds

Telpa

Laiks

Skolas psihologs

Irina Rosicka

“Tornītis”

Pirmdien, otrdien, ceturtdien no plkst.8.30 līdz 16.00

Sociālais pedagogs

 

Anda Lāce

Nr. 103

 

Logopēds

Ilze Šmite

Nr. 311

Saziņa e-klasē, nodarbības pēc stundu saraksta

Logopēds

Asja Kuike

Nr. 209

 

Saziņa e-klasē, nodarbības pēc stundu saraksta

Skolas medicīnas māsa

Ina Kļava   

Nr. 112

Tālr.nr. 63237897

 

 

Pedagoga palīgs

Gita Kļaviņa

 

 

 Saziņa e-klasē

Bibliotekāre

Līksma Sokolova

Nr. 002

 Saziņa e-klasē

Karjeras konsultants

Zane Zaļkalne

Nr. 212.

Saziņa e-klasē

Apmeklētāju pieņemšanas  laiks: pieteikšanās iepriekš pa tālruni 63291765 (lietvede) vai e-klasē.