Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

ZPD materiāli

Aktuālie datumi

3.10. Latvijas Nacionālās bibliotēkas nodarbība par darbu ar zinātnisko literatūru.

6.12. (11.klases), 7.12. (12. klase) ZPD priekšaizstāvēšana (3 minūšu runa / prezentācija: tēmas aktualitāte, ZPD mērķis, uzdevumi, teorētiskās daļas pārskatas, pētījuma plāns)


2. semestra datumi vēl var tikt precizēti!

ZPD prezentāciju vērtēšanas kritēriji

(2022. gada piemērs)


"LATVIJAS SKOLĒNU 47. ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS DARBU KONFERENCES NOLIKUMS"

 

Vadlīnijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai
 


VISC organizēto konsultāciju ieraksti: https://www.visc.gov.lv/lv/ieteikumi-un-rekomendacijas 

Piejamas šādas konsultāijas:

SKOLĒNIEM UN PEDAGOGIEM
Kas ir ZPD?
ZPD izstrāde medicīnas zinātnēs
Kā uzstāties?
Ētika un plaģiātisms
Tēmas novitāte un darba inovācija
Kas ir ZPD prezentācija un posteris?
Darbs ar literatūru un avotiem


PEDAGOGIEM
Konsultācija darbu vadītājiem - ZPD metodoloģija

 

Zinātņu nozaru nosaukumi pēc OECD

 

Recenzijas paraugs

 

Titullapas paraugs