Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

ZPD materiāli

Aktuālie datumi

Līdz 19.01. ZPD autori turpina veikt pētījumu.

22.01. – 25.01.  patstāvīgais darbs un sadarbība ar vadītājiem.

Gatavu ZPD (word doc) nodod, iesūtot I. Kļaviņai e-klasē, 25.01. (ceturtdiena) līdz plkst. 23:59. Dokumentu nosauc: uzvārds_ZPD.

Līdz 1.02. (ieskaitot) ZPD autori saņem recenzenta jautājumus (e-klasē), atbildes uz tiem pievieno prezentācijai un iekļauj sagatavotajā runā. 

Ģimnāzijas skolēnu ZPD konference – 2. februāris (piektdiena). Sākums plkst. 9:00 zālē. 

26.04. Kurzemes reģiona skolēnu ZPD konference (attālināti, pieslēgšanās no TVģ).

22.05. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu valsts 48. konference klātienē Rīgā.

 

ZPD prezentāciju vērtēšanas kritēriji

(2022. gada piemērs)


"LATVIJAS SKOLĒNU 48. ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS DARBU KONFERENCES NOLIKUMS" (2024)

 

Vadlīnijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai

 

 


VISC organizēto konsultāciju ieraksti: https://www.visc.gov.lv/lv/ieteikumi-un-rekomendacijas 

Piejamas šādas konsultāijas:

SKOLĒNIEM UN PEDAGOGIEM
Kas ir ZPD?
ZPD izstrāde medicīnas zinātnēs
Kā uzstāties?
Ētika un plaģiātisms
Tēmas novitāte un darba inovācija
Kas ir ZPD prezentācija un posteris?
Darbs ar literatūru un avotiem


PEDAGOGIEM
Konsultācija darbu vadītājiem - ZPD metodoloģija

 

Zinātņu nozaru nosaukumi pēc OECD

 

Recenzijas paraugs

 

Titullapas paraugs