Lietotāja profils
Ielogojies ar kādu no sociālajiem tīkliem

draugiem.lv twitter.com facebook.com
Ieskaties
Notikumu kalendārs
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Valsts pārbaudes darbu grafiks

Valsts pārbaudes darbu saraksts

Talsu Valsts ģimnāzijā 2018./2019. mācību gadā

atbilstoši LR MK noteikumiem nr. 1510, nr. 335 un nr. 289

Norises laiks/

sākums 10.00

Klase

Mācību priekšmets

Darba vad./komisija/novērotājs

Norises vieta

21. maijs CE

12.

Mācībvaloda -latviešu valoda (r)

J. Bērziņš, A. Šņoriņš

Zālē (41)

22. maijs  E

9.

Mācībvaloda – latviešu valoda (r)

 I. Fokerots, M.Bašta

K – M. Spicberga, A.Balode, A. Grīvane

Zālē (42)

23. maijs  E

(pēc saraksta)

9.

Mācībvaloda – latviešu valoda (m)

9.a

 I – A.Balode

V – A.Grīvane

9.b

 I – A.Grīvane

V – A. Balode

 

107.    (23)

 

 

107. (19)

 

24. maijs CE 

12.

Matemātika 

J. Bērziņš, A. Šņoriņš

 Zālē (41)

28. maijs CE

12.

Vēsture

-

Talsu 2. vsk.

(2)

29. maijs E

9.

Angļu valoda (r)

 J.Bērziņš, M. Danne

K – G. Sebris, 

L. Matisone, Z. Zaļkalne

201. (23)

202. (19)

30. maijs E 

(pēc saraksta)

9.

Angļu valoda (m )

I –  Z. Zaļkalne

V –  A. Šņoriņa

  211. (42)

30. maijs CE

(apvienotais)

12.

Fizika (r )

M. Danne

113.

(4)

3. jūnijs E

12.

Informātika (r/pr)

A.Šņoriņš

K – G. Sebris, J. Gedrovics, G. Dreifogels

103. (20)

4. jūnijs E

9.

Matemātika (r )

I.Sebre, G. Ēcis

K – S.Zariņš, M. Bašta, L. Bieriņa

Zālē (42)

5.jūnijs E

11., 12

Filozofija

K – A.Šņoriņa, A. Grūbe, J. Damberga

202.(12)

5. jūnijs CE

(apvienotais)

12.

Bioloģija

-

Talsu 2. vsk. (5)

7. jūnijs CE

(apvienotais)

12.

Ķīmija

L. Matisone

110 (5). 

10. jūnijs E

11.,12.

Ģeogrāfija (r)

A. Rituma

K – M. Spicberga, M. Danne, A. Rituma

213. (1)

11. jūnijs E

9.

Vēsture (r )

I.Smildzēja, I.Sebre

K – M.Spicberga, J. Damberga, A. Grūbe

Zālē (42)

12. jūnijs

12.

Ekonomika

I.Kļaviņa

K – I.Kļaviņa, I. Sebre, I. Paleja

 

114. (2)

Sagatavoja  M. Spicberga

01.04.2019.


Konsultāciju grafiks  9.ab kl. Talsu Valsts ģimnāzijā 2018./2019. mācību gadā

Laiks

Latviešu val.

(42)

A. Balode 107.

A. Grīvane 107.

Matemātika

 (42)

M. Bašta 201.

L. Bieriņa 203.

Angļu valoda

(42)

Z. Zaļkalne 211.

 

Vēsture

(42)

J. Damberga 213.

20.05

9.a  12.00 – 14.15

9.b 12.00 – 14.00

 

 

 

21.05.

9.a 9.00 – 11.30

9.b 11.00 – 14.00

 

 

 

22.05.

E latv. valodā (r)

-

-

-

23.05

E latv. valodā (m)

-

-

-

24.05.

 

 

 

9.a 9.20 – 10.00

        10.55 – 12.00

9.a 8.30 – 9.10

9.b 9.20 – 10.00

 

27.05.

 

 

 

9.a 11.00 – 12.00

9.a 12.00 – 13.00

9.b 13.00 – 14.00

 

28.05.

 

 

9.a  8.30 – 9.30

9.b  9.30 – 10.30

 

29.05.

E angļu valodā (r)

-

-

-

30.05.

E angļu valodā (m)

-

-

-

31.05.

 

9.a  9.00 – 12.00

9.b  9.00 – 11.30

 

 

3.06.

 

9.a  9.00 – 12.00

9.b  9.00 – 11.30

 

 

4.06.

E matemātikā (r)

-

-

-

5.06.

 

 

 

 

6.06.

 

 

 

9.a   8.00 – 9.30

9.b  10.00 – 11.00

7.06.

 

 

 

9.a  10.00 – 11.00

9.b  8.30 – 9.30

10.06.

 

 

 

9.a  8.30 – 9.30

9.b  10.00 – 11.00

11.06.

E vēsturē (r)

-

-

-

Sagatavoja M. Spicberga

 

Konsultāciju grafiks 12.ab klasēm Talsu Valsts ģimnāzijā 2018./2019. māc. gadā

Laiks

Latviešu v. (41)

A.Balode 107.

I. Kļaviņa 108.

Matemātika (41)

I. Biedriņa 204.

I. Paleja 202.

Ķīmija (5)

I.Ventiņa 110.

 

Bioloģija (5)

A.Rituma 313.

Individuāli - 

Filozofija 202.

Ekonomika 114.

Ģeogrāfija 213.

Vēsture 202.

Fizika 113.

20.05.

12.a  8.30 – 11.50

12.b  no 12.00

 

-

-

-

 

21.05.

CE latviešu valodā

-

-

-

 

22.05.

 

 12.a 14.00 – 16.00

 

12.b   8.30 – 9.20

 

 

 

 

23.05

 

 12.a 8.30 – 11.00

 

12.b  8.30 – 10.30

 

 

 

 

24.05

CE matemātikā

-

-

-

 

27.05.

 

 

11.30 – 13.00

 

Fizika 9.00 – 12.00

Informātika 1.

 no 11.00

Vēsture  9.00 – 12.00

28.05.

CE  (A)

vēsturē 2.vsk.

 

 

 

Fizika no 9.00

29.05.

 

 

 

 

Fizika no 9.00

30.05.

CE (A)

fizikā

 

 

 

 

31.05.

 

 

9.00 – 11.00

11.30 – 13.30

Informātika 2. 

9.00 – 10.30

3.06.

E informātikā 

 

 

9.30 – 12.30

Filoz. 9.00 – 14.00

4.05.

 

 

 

 

Filoz. 9.00 – 14.00

5.06.

E filozofijā

 

 

 

 

Ekonomika  no 9.00

5.06.

CE (A) 

bioloģijā 2.vsk.

 

 

 

 

6.05.

 

 

9.00 – 12.00

 

Ekonomika no 9.00

Ģeogrāfija no 9.00

7.06.

CE (A) 

ķīmijā

 

 

 

 

10.06.

E ģeogrāfija

 

 

 

Ekonomika  no 9.00

11.06.

 

 

 

 

 

12.06.

E ekonomikā

-

-

-

-

Sagatavoja M. Spicberga