Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Valsts pārbaudes darbi

 Valsts pārbaudes darbi 2022./2023. m.g.

Konsultācijas 9, 11.,12. klašu skolēniem, gatavojoties CE sesijai.

 

22.05.

(pirmdiena)

23.05.

(otrdiena)

24.05.

(trešdiena)

25.05.

(ceturtdiena)

26.05.

(piektdiena)

9.a

Pēdējā mācību diena pēc stundu saraksta

13:00 – 15:10

konsultācijas angļu valodā

CE angļu valodā (rakstu daļa)

 

CE angļu valodā (mutvārdu daļa)

13:00 – 15:10

konsultācijas latviešu valodā

9.b

10:45 – 12:55

konsultācijas angļu valodā

CE angļu valodā (mutvārdu daļa)

10:00 – 12:10

konsultācijas latviešu valodā

10:00 – 12:10

konsultācijas latviešu valodā

9.c

13:00 – 15:10

konsultācijas angļu valodā

8:30 – 10:00

konsultācijas latviešu valodā

 


 

29.05.

(pirmdiena)

30.05.

(otrdiena)

31.05.

(trešdiena)

01.06.

(ceturtdiena)

02.06.

(piektdiena)

9.a

CE latviešu valodā (rakstu daļa)

CE latviešu valodā (mutvārdu daļa)

Pēdējais zvans

9:00 – 12:00

konsultācijas matemātikā

9:00 – 12:00

konsultācijas matemātikā

9.b

9.c

 

05.06.

(pirmdiena)

06.06.

(otrdiena)

 (trešdiena)

 (ceturtdiena)

 (piektdiena)

9.a

9:00 – 12:00

konsultācijas matemātikā

CE matemātikā

 

 

 

9.b

 

 

 

9.c

 

 

 

 

CE

Pedagogs

Laiks

Kabinets

Latviešu valoda (OL)

I.Osipova

Ceturtdiena

14:25 – 15:10

107

Latviešu valoda (AL)

A.Balode

Otrdiena

16:00 – 16:30

105

Matemātika (OL)

I.Biedriņa

Piektdiena

15:15 – 16:00

204

Matemātika (OL)

I.Ķiršakmene

Trešdiena

19:00

Tiešsaiste

Matemātika (AL)

I.Paleja

Ceturtdiena

15:15 – 16:00

202

Angļu valoda (OL)

S.Salceviča

Otrdiena

8:30 – 9:10

212

Ķīmija (AL)

I.Ventiņa

Otrdiena

8:30 – 9:10

110

Fizika (AL)

G.Ēcis

Piektdiena

8:00 – 8:30

108

Bioloģija (AL)

A.Rituma

Otrdiena

16:00 – 16:30

111

Sociālās zinātnes (AL)

A.Grūbe

Pirmdiena

15:15-16.30

212

Sociālās zinātnes (AL)

I.Sebre

Trešdiena

15:15-16.30

101


Diagnosticējošie  darbi 3.klases izglītojamiem.

Diagnosticējošie darbi 6.klases izglītojamiem. 

 

Valsts pārbaudes darbi 9.klasē - 3 centralizētie eksāmeni (sastāda un labo centralizēti).

Eksāmens latviešu valodā (kombinēti): rakstu daļa - 2023.gada 29. maijā, mutvārdu daļa - 2023. gada 29. un 30. maijā.

Eksāmens matemātikā (rakstiski) - 2023.gada 6. jūnijs.

Eksāmens angļu / vācu valodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti): rakstu daļa - 2023.gada 24. maijā, mutvārdu daļa - 2023.gada 24. un 25. maijā.

Starpdisciplinārais diagnosticējošais darbs 26.aprīlī.

 

Valsts pārbaudes darbi 11. un 12. klasē

Valsts pārbaudes darbi par vispārējo vidējo izglītību

Eksāmens

Mācību satura apguves līmenis

Datums

Latviešu valoda

optimālais

15.maijs; 7.-9.jūnijs

Latviešu valoda un literatūra

augstākais

15.maijs

Sociālās zinātnes

augstākais

19.maijs

Ķīmija

augstākais

25.-26.maijs

Matemātika

optimālais

1.jūnijs

Matemātika

augstākais

1.-2.jūnijs

Angļu valoda

optimālais

5.jūnijs; 5.-7.jūnijs

Angļu valoda

augstākais

5.jūnijs; 7.-8.jūnijs

Bioloģija

augstākais

12.-13.jūnijs

Fizika

augstākais

15.-16.jūnijs

 

Norises datums

 

Klase

Mācību priekšmets / skolēnu skaits (01.03.)

Eksāmena rakstu daļas vadītājs

Eksāmena mutvārdu daļas intervētās / pētnieciskās daļas vadītājs

15. maijs

(rakstu daļa)

 

11. klase

12. klase

Latviešu valoda (OL) 11.kl. – 24

12.kl. - 13

Mērija Bašta

Maija Aveniņa

 

15. maijs

(rakstu daļa)

 

12. klase

Latviešu valoda (AL) 12. kl. - 14

Guntars Ēcis

 

19. maijs

12. klase

Sociālās zinātnes II (AL) - 9

Apvienotais CE Talsu 2.vidusskolā

 

24. maijs

(rakstu daļa)

9. klase

Angļu valoda - 61

Ina Tenberga

Jana Damberga

Aija Grīvane

 

24. maijs

(mutvārdu daļa)

9. klase

Angļu valoda 

 

Sandra Salceviča (9.b) / 18 Egons Ķiršakmens (9.c) / 21

25. maijs

(mutvārdu daļa)

9. klase

Angļu valoda 

 

Sandra Salceviča (9. a) / 22

 

25. maijs

(rakstu daļa)

12. klase

Ķīmija II (AL) – 8

Apvienotais CE

Madlēna Ūdre

 

26. maijs

(pētnieciskā daļa)

12. klase

Ķīmija II (AL) – 8

Apvienotais CE

 

Ilze Ventiņa

29. maijs

 

12. klase

Dizains un tehnoloģijas (AL)

 

 

29. maijs

(rakstu daļa)

9.klase

Latviešu valoda - 61

Ligija Bieriņa

Malda Zīlniece

Imants Fokerots

 

30. maijs

(mutvārdu daļa)

9.klase

Latviešu valoda - 61

 

Aija Grīvane (9.a) / 22

Ilze Osipova (9.c) / 21

Aija Balode (9.b) / 18

 

1.jūnijs

11. klase

12. klase

Matemātika (OL)

11. kl. - 13

12. kl. - 14

Andris Šņoriņš

Lauris Karlušas

 

2.jūnijs

12. klase

Matemātika (AL)

12. kl. - 12

Krišjānis Roze

 

5. jūnijs

(rakstu daļa)

11. klase

 

Angļu valoda (OL)

11. kl. - 33

Singurs Zariņš

Mārtiņš Danne

 

5. jūnijs

(rakstu daļa)

12. klase

Angļu valoda (AL)

12. kl. - 24

Jānis Bērziņš

 

6. jūnijs

(mutvārdu daļa)

11. klase

 

Angļu valoda (OL)

11. kl. - 33

 

Sandra Salceviča   / 19

Egons Ķiršakmens   / 14

 

6. jūnijs

 

9.klase

Matemātika - 61

Inessa Tarasova

Baiba Burkhardte

Aija Balode

 

7. jūnijs

(mutvārdu daļa)

12. klase

Angļu valoda (AL)

12. kl. - 24

Inguna Paleja

 (gatavošanās telpa)

– 106.kab.

 

Egons Ķiršakmens   / 24

 

7. jūnijs

(mutvārdu daļa)

11. klase

 

Latviešu valoda (OL) 11.kl. – 24

Ilze Osipova / 24

8. jūnijs

(mutvārdu daļa)

12. klase

Latviešu valoda (OL)

12.kl. - 13

Inese Ķiršakmene

 (gatavošanās telpa)

– 106.kab.

 

Ilze Osipova / 13

12. jūnijs

(rakstu daļa)

12. klase

Bioloģija II (AL) – 8

Apvienotais CE

Ieva Sebre

 

13. jūnijs

(pētnieciskā daļa)

12. klase

Bioloģija II (AL) – 8

Apvienotais CE

 

Arita Rituma

14.jūnijs

12.klase

Kultūras un māksla

 

 

15. jūnijs

(rakstu daļa)

12. klase

Fizika II (AL) – 2

Apvienotais CE

Apvienotais CE Talsu Kristīgajā vidusskolā

 

16. jūnijs

(pētnieciskā daļa)

12. klase

Fizika II (AL) – 2

Apvienotais CE

Apvienotais CE Talsu Kristīgajā vidusskolā

 

16. jūnijs

 

12.klase

Vēsture II

 

 

Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajos laikos, eksāmeni notiek papildtermiņos.

Informācija par eksāmenu izvēli vidusskola: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/eksamenu-izvele-vidusskola 

Valsts pārbaudes darbi - aktualitātes, uzdevumi, programmas: https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbi