Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Skolēniem novadā

Talsu Valsts ģimnāzijas piedāvājums novada skolēniem 

Motivēt skolēnus apgūt padziļinãti ķīmiju un sniegt atbalstu profesijas izvēlē, organizējot daudzveidīgas praktiskãs nodarbības.

Jauno ķīmiķu skola

I. Ventiņa

sestdienās

8. – 12.kl. skolēniem

Motivēt skolēnus padziļināti apgūt fiziku, radītu interesi par inženierzinātnēm, to apguvi studiju procesā.

Jauno fiziķu skola

G. Ēcis

sestdienās

8. – 12.kl. skolēniem

Uzņēmējspēju attīstīšana, iemaņu un prasmju apgūšana, kas sekmētu inovatīvu mācību uzņēmumu veidošanu un uzņēmēju paaudzes izglītošana.

Uzņēmējdarbības skola

I. Sebre

Piedāvājums skolēniem, kuru skolā īsteno JAL programmu

Motivēt skolēnus padziļināti apgūt matemātiku, dot iespēju attīstīt dziļo domāšanu, stratēģiju taktikas.

Matemātikas skola, gatavošanās olimpiādēm, konkursiem 

I. Ķiršakmene

 

Nostiprināt dabaszinātņu virziena skolēnu  interesi par medicīnas jomu, motivēt tālākizglītībai medicīnas virzienā

Jauno mediķu skola sadarbībā ar Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiāli

 

A. Rituma

  Jauno mediķu skolas apraksts

Veicināt jauniešu zināšanas par Eiropas Savienību, un izpratni par tās darbības principiem, prasmi argumentēt viedokli par politiskajām norisēm.

Debašu klubs

A. Grūbe