Lietotāja profils
Ielogojies ar kādu no sociālajiem tīkliem

draugiem.lv twitter.com facebook.com
Notikumu kalendārs
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Projekti

2019./2020. m.g. Talsu Valsts ģimnāzija iesaistījusies šādos projektos:

  • Erasmus+ projekts "From the Forest to the Forest through classroom"
  • Erasmus+ projekts "Don't Mind the Gap"
  • Projekts “Art Mile 2019”
  • Projekts  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
  • UNESCO Asociēto skolu projekts
  • GLOBE projekts
  • BSP Baltijas jūras projektā (UNESCO Baltijas jūras krasta vērošana)
 

Erasmus+ projekts "From the Forest to the Forest through classroom"

Talsu Valsts ģimnāzijā sākot ar 2018. gada 1. septembri tika uzsākts Erasmus+ projekts "From the Forest to the Forest through classroom", kas ilgs divus gadus. Projektā piedalās arī Rumānija, Portugāle un Beļģija. Projekts paredz skolēnu apmaiņas braucienus, kuru laikā tiks īstenotas dažādas aktivitātes, kas palīdzēs skolēniem izprast mežu daudzveidību un to nozīmi pasaules ekosistēmā. Projekta ietvaros paredzēts sadarboties ar Latvijas Valsts mežiem un citām organizācijām, kas saistītas ar mežsaimniecību. 2019./2020. mācību gadā paredzēti skolēnu pieredzes apmaiņas braucieni uz Portugāli un Rumāniju. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma.


Erasmus+ projekts "Don't Mind the Gap"

Ar 2017. gada septembri oficiāli uzsākts Erasmus+ projekts „Don’t Mind the Gap”, kas vērsts uz skolēnu pieredzes apmaiņas braucieniem un zināšanu pilnveidi video filmēšanas un montāžas jomā. Sadarbība notiek ar Beļģijas, Čehijas un Dānijas skolām. Pateicoties projektam, Talsu Valsts ģimnāzijā aktīvi sācis darboties video filmēšanas un montāžas pulciņš, ko vada skolotājs Kaspars Zvirgzdiņš. 2019./2020. mācību gadā paredzēts skolēnu pieredzes apmaiņas brauciens uz Čehiju un skolotāju pieredzes apmaiņa un mācību kursi Beļģijā. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma.


Projekts “Art Mile 2019”

2019. gada maijā Talsu Valsts ģimnāzija sevi pieteica dalībai UNESCO starptautiskajā projektā “Art Mile 2019”, uzsākot sadarbību ar Japānas skolēniem no Okayama Ichinomiya Senior High School. Projekta aktivitātes – tautas tradīciju un kultūras izpēti caurvij ilgtspējīgas attīstības tēma, īpašu uzmanību veltot ilgtspējīgai ražošanai un patēriņam. Lai sagatavotos projekta noslēguma darbam – liela izmēra zīmējumam, kur vienu pusi zīmēs japāņu jaunieši, bet otru – ģimnāzisti, notiek regulāra saziņa.

 

Projekts  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

No 2016. gada 1. janvāra – 2020. gada 31. decembrim Talsu Valsts ģimnāzijā norisinās ESF projekts  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kura mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Projekta ietvaros skolēniem tiek dota iespēja tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, personības izaugsmes treneriem, lai veiksmīgāk izvirzītu mērķus, izprastu sevi un produktīvi veiktu nākotnes karjeras izvēles.

 

UNESCO Asociēto skolu projekts

Talsu Valsts ģimnāzija turpina darbību UNESCO Asociēto skolu projektā, kurā darbojas jau kopš 1996. Pašlaik izvēlētais darbības virziens projektā ir “Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai”.  2019./2020. m.g. plānots atzīmēt nozīmīgākās UNESCO svinamās dienas, iesaistīties sadarbības partneru organizētajos pasākumos un organizēt pasākumus saviem skolēniem un sadarbības skolu skolēniem.

 

GLOBE projekts

GLOBE programmas ietvaros skolēni sadarbībā ar zinātniekiem pēta globālas vides problēmas, veicot atmosfēras, ūdeņu, augsnes, zemsedzes pētījumus, kā arī veido datu bāzi internetā www.globe.gov. Kopš 1999.gada projektā iesaistījušās arī Latvijas skolas. Projektā šobrīd darbojas 31 Latvijas skola, tostarp arī Talsu Valsts ģimnāzija. GLOBE projektu ģimnāzijā vada ģeogrāfijas skolotājs Mārtiņš Danne.

 

BSP Baltijas jūras projektā (UNESCO Baltijas jūras krasta vērošana)

Baltijas jūras projekts (BSP) ir dibināts 1989. gadā kā UNESCO Asociēto skolu projekts, kurā darbojas skolas no Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Vācijas, Polijas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Krievijas. Projekta mērķis ir veidot skolēnu izpratni par zinātnisko, sociālo un kultūras aspektu ietekmi uz cilvēku un dabu, attīstīt skolēnu spējas pētīt vides izmaiņas un palielināt skolēnu apzināšanos par vides problēmām Baltijas jūras apkārtnē. 2019./2020. mācību gadā būs iespēja arī piedalīties Pasaules dabas fonda projektā "Jauniešu apziņas celšana par Baltijas jūras un Latvijas iekšzemes ūdeņu bioloģisko daudzveidību".