Lietotāja profils
Ielogojies ar kādu no sociālajiem tīkliem

draugiem.lv twitter.com facebook.com
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Projekti

2018./2019. m.g. Talsu Valsts ģimnāzija iesaistījusies šādos projektos:

  • Erasmus+ projekts "From the Forest to the Forest through classroom"
  • Erasmus+ projekts "Don't mind the gap"
  • Erasmus+ projekts “Gaming Power”
  • UNESCO Asociēto skolu projekts
  • GLOBE projekts
  • BSP Baltijas jūras projektā (UNESCO Baltijas jūras krasta vērošana)
  • Programma "Piens un augļi skolai"
 

Erasmus+ projekts "From the Forest to the Forest through classroom"

Talsu Valsts ģimnāzijā sākot ar šā gada 1. septembri tiek uzsākts Erasmus+ projekts "From the Forest to the Forest through classroom", kas ilgs divus gadus. Projektā piedalās arī Rumānija, Portugāle un Beļģija. Projekts paredz skolēnu apmaiņas braucienus, kuru laikā tiks īstenotas dažādas aktivitātes, kas palīdzēs skolēniem izprast mežu daudzveidību un to nozīmi pasaules ekosistēmā. Projekta ietvaros paredzēts sadarboties ar Latvijas Valsts mežiem un citām organizācijām, kas saistītas ar mežsaimniecību. Pirmā projekta aktivitāte jau paredzēta oktobra vidū, kad projektā iesaistītās partnerskolas nedēļu viesosies Talsu Valsts ģimnāzijā.


Erasmus+ projekts "Don't mind the gap"

Ar 2017. gada septembri oficiāli uzsākts Erasmus+ projekts „Don’t mind the gap”, kas vērsts uz skolēnu pieredzes apmaiņas braucieniem un zināšanu pilnveidi video filmēšanas un montāžas jomā. Sadarbība notiek ar Beļģijas, Čehijas un Dānijas skolām. Pateicoties projektam, Talsu Valsts ģimnāzijā aktīvi sācis darboties video filmēšanas un montāžas pulciņš, ko vada skolotājs Kaspars Zvirgzdiņš.


Erasmus+ projekts “Gaming Power”

No 2018. gada 8. janvāra līdz oktobrim esam iesaistīti/ organizējam Erasmus+ projektu “Gaming Power”, kas paredzēts skolotājiem un citiem jaunatnes darbiniekiem. No 27. aprīļa līdz 5. maijam tika organizēts seminārs par spēļu izmantošanu darbā ar jauniešiem aizspriedumu un stereotipu mazināšanai, iecietības veicināšanai un dažādības pieņemšanai, kurā piedalījās astoņu dažādu valstu pedagogi un jaunatnes darbinieki. 28. augustā Talsu Valsts ģimnāzijas skolotājas organizēja semināru novadu skolotājiem.


UNESCO Asociēto skolu projekts

Talsu Valsts ģimnāzija turpina darbību UNESCO Asociēto skolu projektā, kurā darbojas jau kopš 1996. Pašlaik izvēlētais darbības virziens projektā ir “Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai”.  2018./2019. m.g. plānots atzīmēt nozīmīgākās UNESCO svinamās dienas, iesaistīties sadarbības partneru organizētajos pasākumos un organizēt pasākumus saviem skolēniem un sadarbības skolu skolēniem.

 

GLOBE projekts

GLOBE programmas ietvaros skolēni sadarbībā ar zinātniekiem pēta globālas vides problēmas, veicot atmosfēras, ūdeņu, augsnes, zemsedzes pētījumus, kā arī veido datu bāzi internetā www.globe.gov. Kopš 1999.gada projektā iesaistījušās arī Latvijas skolas. Projektā šobrīd darbojas 31 Latvijas skola, tostarp arī Talsu Valsts ģimnāzija. GLOBE projektu TVģ vada ģeogrāfijas skolotājs Mārtiņš Danne.

 

BSP Baltijas jūras projektā (UNESCO Baltijas jūras krasta vērošana)

Baltijas jūras projekts (BSP) ir dibināts 1989. gadā kā UNESCO Asociēto skolu projekts, kurā darbojas skolas no Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Vācijas, Polijas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Krievijas.Projekta mērķis ir veidot skolēnu izpratni par zinātnisko, sociālo un kultūras aspektu ietekmi uz cilvēku un dabu, attīstīt skolēnu spējas pētīt vides izmaiņas un palielināt skolēnu apzināšanos par vides problēmām Baltijas jūras apkārtnē.