Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Arhīvs

2021./2022. mācību gadam sākoties, aktīvi sācis darboties arī skolēnu parlaments. Šajā mācību gadā parlamenta prezidenta pienākumus pildīs 12.a klases skolniece Karīna Marta Alkšbirze. Apsveicam un vēlam panākumus skolēnu parlamenta prezidentes amatā! 

2020. gada 16.septembrī Talsu Valsts ģimnāzijas 7.-12.klašu jauniešiem bija iespēja balsot par skolas parlamenta prezidenta amata kandidātiem Līvu Kristu Učelnieci, Kitiju Markovsku un Dāvi Indriksonu. Saskaitot vēlētāju balsis, ģimnāzisti lēmuši, ka 2020./2021. mācību gadā skolas parlamenta prezidenta amata pienākumus pildīs 12.a klases skolēns Dāvis Indriksons. Sveicam!

Kandidāte Līva Krista Učelniece

Kandidāte Kitija Markovska

Kandidāts Dāvis Indriksons

 

2019. gada 26.septembrī Talsu Valsts ģimnāzijas skolēni par skolas parlamenta prezidenti ievēlēja Montu Megiju Učelnieci. Veiksmi un izdošanos jaunu ideju īstenošanā!


2019./2020. mācību gada Skolēnu parlamenta prezidenta vēlēšanas


Kandidātu video:

Kandidāte Monta Megija Učelniece

Kandidāts Artis Zutis

Kandidāts Elvis Ansabergs


Skolēnu parlaments 2018./2019. m.g. 


20. septembrī Talsu Valsts ģimnāzijā tika ievēlēta jauna skolas parlamenta prezidente. Šajā mācību gadā skolas parlamenta prezidente būs Adelīna Liepiņa, bet viceprezidentes amata pienākumus pildīs Samanta Zoniņa! Apsveicam!

 

Tuvojoties skolas parlamenta prezidenta vēlēšanām, Talsu Valsts ģimnāzijas skolēni 13.septembra klases stundā izstrādāja klases programmu TVģ attīstībai, kuru izmantos gan skolēnu pašpārvaldes prezidents, gan darba grupa ģimnāzijas attīstības plāna veidošanā. Stundas mērķis bija veicināt skolēnu izpratni par demokrātisku vēlēšanu būtību, kā arī iesaistīt visus TVģ skolēnus skolas attīstības plānošanā. Ar skolēnu idejām iespējams iepazīties šeit:

 

Jau 20.septembrī Talsu Valsts ģimnāzijā norisināsies skolas parlamenta prezidenta vēlēšanas.Uz skolas parlamenta prezidenta vietu kandidē trīs skolnieces - Paula Kļaviņa (12.a), Samanta Zoniņa (12.b) un Adelīna Liepiņa (12.b). Izdari savu izvēli!

 2017./2018. m.g.

Šajā mācību gadā 7.-12. klašu skolēni par skolēnu parlamenta prezidentu ievēlējuši Artūru Silgalu, savukārt viceprezidentes amats piešķirts Samantai Zoniņai. Parlamenta dalībnieki turpina aktīvi darboties, organizējot skolas nozīmīgākos pasākumus un aktivitātes.

 

TVģ parlamenta galvenie uzdevumi:

Aktivizēt skolas izglītības, kultūras, sporta un izlaides pasākumu norisi, neatstājot novārtā mācības.

Organizēt dažādus konkursus, sarīkojumus, viktorīnas, spēles, sacensības u.tml.

Iesaistīt skolas dzīvē visu klašu skolēnus no 1.-12. klasei.

Skolas tēla popularizēšana, tradīciju kopšana.

Darbība projektos, jaunatnes darbā.

Sadarbība ar skolēnu vecākiem, skolas padomi, skolas administrāciju un skolotājiem.

Veidot un uzturēt draudzību ar citām skolām.

Veicināt mācību kvalitātes paaugstināšanu.

Izstrādāt gada un mēnešu plānus.

Sadarboties ar citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm, pašvaldības, valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām.

Atrast kompromisu un risinājumu skolas problēmām.

 

2016./2017. m.g.

Arī šogad skolā aktīvi darbojas Talsu Valsts ģimnāzijas skolēnu parlaments, kurā sastopami sociāli aktīvi jaunieši, kuri ir gatavi iesaistīt arī citus skolēnus, organizējot sporta, kultūras un izglītojošus pasākumus. Skolēnu parlamentā iesaistās 9.-12.klašu skolēni ar šī mācību gada superaktīvo prezidenti Rūtu Amsteri priekšgalā un vienmēr pozitīvā skolotāja, koordinatore Ieva Zariņa. Mēs vēlamies izveidot skolēniem ērtu un vieglu komunikāciju ar skolas vadību, skolotājiem, kā arī padarīt interesantāku skolēnu ikdienu.

 

TVģ parlamenta galvenie uzdevumi:

Aktivizēt skolas izglītības, kultūras, sporta un izlaides pasākumu norisi, neatstājot novārtā mācības.

Organizēt dažādus konkursus, sarīkojumus, viktorīnas, spēles, sacensības u.tml.

Iesaistīt skolas dzīvē visu klašu skolēnus no 1.-12. klasei.

Skolas tēla popularizēšana, tradīciju kopšana.

Darbība projektos, jaunatnes darbā.

Sadarbība ar skolēnu vecākiem, skolas padomi, skolas administrāciju un skolotājiem.

Veidot un uzturēt draudzību ar citām skolām.

Veicināt mācību kvalitātes paaugstināšanu.

Izstrādāt gada un mēnešu plānus.

Sadarboties ar citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm, pašvaldības, valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām.

Atrast kompromisu un risinājumu skolas problēmām.

 


2014./2015.m.g.

Visus aktīvos ģimnāzistus gaida rosīgs gads skolēnu parlamentā!

1. tikšanās šī gada parlamentam - 10.septembrī (trešdien) 001. kab. plkst. 12.20.

Jūs sagaidīs direktora vietnieks Singurs Zariņš.


2013./2014.m.g.

Parlamenta telpa atjaunota!

Paldies visiem parlamentāriešiem un skolasbiedriem, arī Zigurdam, kas palīdzēja parlamenta telpai kļūt vēl košākai!

 

Voltērs Badžots reiz ir teicis, ka parlaments ir vien liela vairāk vai mazāk slinku cilvēku sapulce. Šo atziņu noteikti nevar attiecināt uz mūsu skolas parlamentu. Mēs esam atraktīvi un radoši.  Mēs esam tie, kas cenšas skolas izdienu padarīt krāsaināku ar saviem pasākumiem. Un, manuprāt, mums tas arī izdodas. Varu atklāti teikt, ka man ir tas gods šogad strādāt kopā ar parlamenta brīnišķīgajiem jauniešiem. Kopā ir pavadīti tiešām jauki brīži un radīti superīgi pasākumi.

Annija Admidiņa, TVģ parlamenta prezidente

 

 

 

Skolēnu parlamenta prezidenta vēlēšanas 27.septembrī plkst. 12.30 ģimnāzijas zālē, piedalās 9.-12. klases.

Kandidē: Nikola Kārša (11.) Annija Admidiņa (12.a), Līga Zute (12.b).

Veiksmi Jums!

 

2012./2013. m.g.

Prezidente Diāna Miķelsone (12.b): "Tādi nu mēs šogad izskatāmies! Visaktīvākie, visradošākie un, protams, visskaistākie! Gatavi ģimnāzijas dzīvi padarīt krāsaināku! Uz veiksmīgu sadarbību, jo mācāmies taču ne skolai, bet gan dzīvei! Per angusta ad augusta!"

 


Informācija par iepriekšējo gadu parlamentāriešiem sk. sadaļā "arhīvs"


Skolēnu parlaments 2011./2012.


Parlaments ir brīvā organizācija, kurā var piedalīties visi skolas skolēni. Parlaments rīko dažādus skolas pasākumus un veicina aktīvu un zaļi domājošu dzīvesveidu. Parlaments ne tikai veido skolas pasākumus, bet arī rāda priekšzīmi skolēnu mācību darbā. Šogad mūsu parlaments var lepoties ar 35 aktīviem, radošiem un jautriem jauniešiem. Šogad parlamentu vadu es, Alvis Bless, kuru skolas vēlēšanās izvēlējas mūsu vidusskolēni. Protams, parlaments nevarētu iztikt bez viceprezidentes Justīnes Leitartes palīdzības, kura pilda prezidenta pienākumus, kad prezidents nevar ierasties skolā, kā arī papildina mūsu spožo domu krājumu :D . Parlamenta kūrētāji – tehniskie darbinieki, sportisti, sekretāre, žurnālisti, fotogrāfi, ārlietu ministri, pasākumu vadītāji, mākslinieki, IT speciālisti, iekšlietu ministri, izglītības pārzine un mūzikas menedžeris- ar pilnu atbildību rūpējas par to, lai viss tiktu izdarīts, kā nākas. Tādi nu mēs esam! Protams, ja vēlies mainīt skolas dzīvi vai dot savu artavu mūsu skolas parlamentam, tad droši zini, kurp doties!

Alvis Bless, parlamenta priekšsēdētājs


Talsu Valsts ģimnāzijā jau vairākus gadu aktīvi darbojas skolēnu pašpārvalde.
Talsu Valsts ģimnāzijas pašpārvaldes ievēlētie amati 2009./2010. m.g.
Prezidente: Singrita Nikolajeva

Viceprezidents: Ēriks Lapiņš

Sienas avīze: Līva Zdora, Iveta Stelpa, Kristīne Pauloviča, Ieva Krotova

Dokumentacija: Madara Gedrovica

Sekretare: Iveta Stelpa

Maklsinieki (afišas): Elīna Blumberga, Ieva Krotova, Anna Kiršteina, Lauma Felša, Ieva Fricberga, Stella Valberga

Pasākumu vadītāji: Justīne Leitarte, Ēriks Lapiņš, Emīls Blūms, Ieva Indriksone

Tehnika: Arnis Lapiņš

Kartībnieks: Aigars Pumpiņš

Ārlietas: Zane Kālberga, Zane Feldmane

Izglītība: Elīna Kalašņikova
 
 
 

    


    


 

    


 

    


 

    


 
 

    


 

    


 

    


 

    


 

    


 

    


 

    
     
 
 
 
 Talsu Valsts ģimnāzijas pašpārvaldes gada pasākumu plāns 2009./2010. m.g.
Oktobris:
1.10 - skolotāju diena
9.10 - 5.-to klašu vakars
23.10 - 10.-to klašu iesvētības
Novembris:
11.11 - Lāčplēša diena
12.11 - viktorīna klasēs par Latviju
17.11 - skolas koncerts
Decembris:
1.12 - Sportojot cīņā pret AIDS (nakts turnīrs)
18.12 - Ziemassvētku balle
Janvāris:
29.01 - dziedi ar skolotāju
Februāris:
12.02 - Zemene + valentīndiena
Marts:
ūdens diena
Aprīlis:
1.04 - joku diena
Maijs:
nakts trase
pargājiens
 
 
 
 
 
•    
2009./2010.māc.g. skolēnu pašpārvaldi vada Singrita Nikolajeva.
 


 
 


•            Skolēnu pašpārvaldes mērķis ir darboties pēc iespējas aktīvāk, lai skolēnu ikdienas dzīvi padarītu interesantāku, jautrāku, piedzīvojumiem bagātāku, kā arī skolēnu pašpārvalde palīdz pārstāvēt skolēnu viedokli skolas darba organizēšanas procesos.
•    Skolēnu pašpārvalde ļoti aktīvi iesaistās skolas pasākumu organizēšanā, tā atvieglojot gan organizatoru, gan skolotāju darbu. Šajā mācību gadā skolēnu pašpārvalde jau paspējusi sarīkot 5. klašu vakaru par tēmu "KORU KARI" UN vienu no rudens galvenajiem pasākumiem "10. - to klašu iesvētības".
 


 

 


 
 
 
9. oktobrī norisinājās 5. klašu sadraudzības vakars.
     Katras klases uzdevums bija sagatavot mājas darbu – sagatavot priekšnesumu „Koru kariem”. Tika pārstāvēts gan Baltais koris ar Lieni Šomasi priekšgalā, gan Zilais koris ar Dzintaru Čīči, gan arī Melnais koris, kurš akustiskajā versijā izpildīja dziesmu „Kam nav draudziņa”. Pasākumu vadīja pats Lauris Reiniks, Ērika Lapiņa veidolā.
    Katra klase sevi parādīja no vislabākās puses cīnoties starp pārējām klasēm, bet īpaši saliedētas bija jauktās klašu komandas, kad bija jāveic visdažādākie uzdevumi. Tomēr ne tikai skolēni, bet arī skolotāji tika pārbaudīti ar āķīgiem jautājumiem šovā „Vai esi gudrāks par piektklasnieku?”.
    Pēc visa veida saliedēšanas spēlēm, pašiem mazākajiem skolas skolēniem, bija sava privātā diskotēka, kurā visi varēja izdejoties pēc sirds patikas.
10to klašu iesvētības
     23. oktobrī norisinājās 10to klašu iesvētības, kuru tēma bija „Laika mašīna” ar apakštēmām katrai klasei. 10. a –Senā Rona/Senā Ēģipte. 10. b – Kovboji. 10. c - PSRS. 10. d – Nākotnes cilvēki. Katrai klasei tika uzdots arī mājas darbs – konkrētā laika attēlojums.
      Katra klase lieliski iejutās savā tēlā un veiksmīgi veica visus uzdevumus. Kā ierasts visas galvenās aktivitātes risinājās pirmajā pusdienu starpbrīdī 11:10 – 11:45, kur pagrabstāvā bija uzdevumi no TV raidījuma „Dullais desmitnieks”, kur galvā tika uzvilkta zeķbikse, kuras vienā kāja bija ielikta badmintona bumbiņa un bez roku palīdzības ar šo bumbiņu bija jāapgāž plastmasas pudeles. 1. stāva gaitenī bija „koncentrācijas nometne”, kur tumšajā koridorā tika iesaukti pa diviem skolēniem, kuriem ar kliedzienu bija jānopūš svecīte. 2. stāvs, kā ierasts, bija sporta stāvs, kur bija jāgriežas ap mieru un tad jāskrien uz otru koridora galu un jāiedzer kāds šķidrums (ūdens ar sinepēm, ūdens ar sodu, vai ūdens ar ķiplokiem un sīpoliem). 3. stāvā visa klase tika sasietā vienā lielā laso. Tā sasietiem viņiem bija jāpārkāpj barjerām, 5 reizes jāapskrien ap galdiem un vienā ritmā jāpietupjas. Bet pēc stundām 15:00 visi 10to klašu pārstāvji pulcējās pie skolas. Katram tika iedots liels miskastes maiss, ko uzvilkt mugurā un katrai klasei 10 minūšu garumā bija jāveic dažādas fiziskās aktivitātes. Pēc tam jāšļūc pa plēvi, kurai bija uzlieta eļļa un šļūkšanas laikā virsū tika bērti milti. Kad visas klases bija izpildījušas šo uzdevumu, visus savāca kopā uz lielo fotografēšanos, kur no 2 stāva gaiteņa visiem uzbēra miltus, putraimus un rīsus. Uz vakara oficiālo daļu visi atgriezās atkopušies un sakārtojušies (nomazgājušies). Tika dots zvērests un katra klase parādīja savu priekšnesumu, kas visos skatītājos izraisīja plašu smaidu. Pēc tam visi turpināja ballēties disenītē.
Talsu Valsts ģimnāzijas pašpārvaldes rīkotais skolotāju dienas pasākums 2009./1010. m.g. – skolotāju nominācijas
 
1. "Gada magnēts" - Inguna Raituma
Skolotāju skolotāja. Musu direktore ir kā magnēts ar 2 dažādiem poliem - pretpoliem, tāpēc viņa pievelk un satur kopā mūs visus, gan sev līdzīgos, gan kardināli atšķirīgos.
2. "Gada patriots" - Māra Spicberga
Skolotāja, kura lepojas ar savu valsti Latviju un ir laimīga ka taja dzīvo. Arī par spīti pašreizējam ekonimiskajam stāvoklim spej par savu valsti domat tikai pozitīvas domas. Skolas gaiteņos un arī mācību stundās vienmer redzama ar smaidu seja. Bet dažkart patīk arī nedaudz uzdziedāt.
3. "Gada paparaci" - Aija Balode
Ka jau esat ievērojuši skolas pasākumos un ne tikai vienmer ir redzama ar fotokameru rokas fotografējot skolenus, viņu darbus un skolas pasākumus. Dažas no bildēm publice arī draugiem.lv portālā
4. "Gada dziļums" - Gita Ernstsone
Skolotaja kura savus skolēnus mudina domāt "dziļak" jeb filozofiskāk. E.: ""jādomā dziļāk!"
Prasīga skolotaja, bet tas tikai pozitīvi. Dažkart ir jādabū pa mizu, lai saprastu ka ir jamācās. Domrakstos ūdens liesanu viņa nepieļaus un pēc vien domraksta rakstīšanas Ernstsone teikusi: "necitēt Ernstsoni domrakstos, tā arī raksti"
5. "Gada dvēseles cilvēks" - Ilona Heniņa
Ļoti jauka, izpalīdzīga un mīļa skolotāja, taču tai pašā laikā arī stingra un prasīga.Viņa ir dvēseles cilvēks, kurai ir talants likt otram "izkratīt" sirdi.
6. "Gada Vinnijs Pūks" - Ilze Kļaviņa
Jauks cilvēks, kura ļoti labi prot iejusties arī Vinnija Pūka tēlā.Viņa ir skolotāja, kura prot ar savu jaukumu saliedēt klasi.
7. "Gada stastniece" - Ārija Reinholde
Skolotaja kura ne tikai ļoti labi pārzin krievu valodas gramatiku, bet arī ļoti daudz zin par Krieviju un tās kulturu. Un nereti stundās gandrīz visas 40 minutes nostāsta par Krieviju un tas kulturu. "Labak ni par majas darbu, neka ni ieskaite"
8. "Gada Krievu cariene" - Kornēlija Leimane
Skolotaja, kura ir pārņemta ar Krieviju tās kulturu un valodu. Klasē pat atrodami daži krievu kulturas priekšmeti. Ļoti labi pārzin krievu literaturu un stundas skolēnus iepazīstina ari ar Krieviju ne tikai no gramatikas viedokla
9. "Gada Angļu lēdija" - Gunta Lejasmeiere
Skolotāja, kura mīl savu preikšmetu un pēc iesppējas labāk vēlas to iemācīt saviem audzēkņiem. Skolotaja ar saviem uzskatiem un principiem. Jaunajai paaudzei vajadzētu no tiem mācīties!
10."Gada zommerīgākā skolotāja" - Austra Dambekalne
Skolotajai kurai ļoti interese ko audzēkņi ir sastrādājusi par vasaru tādēl katra mācību gada sakauma liek rakstit darbu ar nosaukumu "Main Zommer" . Ļoti patīk dzejolitis "Advent, advent", kuru ziemassvetkos liek skaitit saviem koleniem. Ļoti patik radosi darbi - krāsot, zīmēt, līmēt.
11. "Gada dzīves fanāte" - Inguna Paleja
Skolotaja kura vienkārši bauda dzīvi. Maca matemātiku tikai matemātiķiem,aizraujas ar dziedāšanu, reizēm kaut kur aizceļo un ļoti patīk fotografēties
12. "Gada skolotāja - draugs" - Merija Bašta
13. "Gada skaitļu pavēlniece" - Ilze Biedriņa
Iemīlējusies matemātika. No viņas var dzirdēt tāddus teicienus kā "radošais moments", "maģiskās nulles", "maģiskie/mistiskie daļskaitļi". Brīžos kad iznākums ir nepareizs mēdz teikt "pļurka-pļurka".
Ļoti raksturīgs ir teiciens ""es negribu kavēt ne minūti", bet pati vienmēr kavējas stastos kādas 10 min.
14."Gada čoms" - Ligija Bieriņa
15. " Gada kukainītis" - Mārīte Erķena
Skolotāja, kura vienmer savā klasē čakli darbojas ap savu rakstāmgaldu un tāfeles preikša. Vienmēr vēlas visu izdarīt laika un ļoti steidzas. Teiciens "Problēmu nav? - Radīšu!!"
Uz jautājumu par to kur mums mācītais noderēs atbild ar - EKSĀMENĀ!
Bet kad jautā vai kd izlaboti vienmēr atbild ka RĪT būs, jo visi vēl nav izlaboti
16. "Gada Useins Bolts" - Solveiga Davidsone
17. "Gada 1188" - Jānis Gedrovics
Pirms paris gadiem piedalījas skolas popiela attēlojot 1188 reklamu, kurā lieliski dejoja Bet pats skolotajs ir gluži ka uzziņu birojs informātikas jautājumos. Teiciens: "Visiem nav jābūt sekmīgiem!"
18. "Gada dziedošā puķe" - Ieva Smildzēja
Ļoti jauka, draudzīga, smaidīga un saprotoša pret skolēniem. Vienmer ģērbjas košās puķainās krāsās un ļooooti patīk dziedāt. Ļoti zinoša informātikā un sociālajās zinībās, kā arī citās jomās. Izteicieni: "Visām sienām ir ausis!"; "Sāc ar sevi!"; "Ņem visu vieglāk!"
19. "Gada emulators" - Ilze Alsberga
Skolotaja kura prot visu un pasniedz dažādus krietni atšķirigus mācību preiksmetus - Vizuālo makslu, angļu valodu, aerobiku.....
20."Gada Savēja" - Liksma Sokolova
Pulciņa "Savējie" dvēsele. Cienā ar tēju un cepumiem (tikai iipaši izredzētos)
Ļoti atsauciga bibliotekāre, saprot skolēnus. Pašmācbas celjā apgūst ģitārspēli
foršā Lksma ar foršo lauku māju. Idejas superlabas
enerģiska, miilja, labsirdiga. visu dara pēc labākas sirdsapziņas. dzīvo ar sirdi.
21."Gada Jauneklis" - Alfreds Moseičuks
Skolotājs gados jauns, bet ļoti cītīgs Ar skolēniem apietas kaa ar jauniešiem. Cits citu saprot......
22. "Gada modes guru" - Malda Zīlniece
Vienmer izcēlusies ar ļoti interesantiem tērpiem. Pavisam noteikti labākās klases īpašniece, jo tur ir viss, kaa pašu mājās - kaudze ar žurnāliem un telpa ēdienu pagatavošanai.
* Jo tikai sk. ziilniece kalsnaakajai skolas meietenei aizraadot par seedeeshanu uz galda izmanto taadu vaardu salikumu kā "tava resnā pēcpuse"
*izpaliidziiga un galva vienmeer pilna ar ģeneaalaam idejaam
23. "Gada praktiskais latvietis" - Janis Bērziņš
Ja kaut ko vajag pielikt pie sienas, kadu gleznu vai planseti, tad sauciet palīga šo skolotāju. visveiklākais koka slīpētājs un balvu gatavotājs!
ļoti patīk fotografēt!
24. "Gada čiepa" - Jana damberga
Skolotāja ar ļoti smalku balstiņu. Skolā vienmer manama steiga. .....
25."Gada gramata" - Antra Grube
Ļoti zinosa skolotaja politika un jo īpaši vesture. īsta vesturniece, kura zina visu no A - Z. Ļoti kompotenta sava mācību preikšmeta un vnm atdos visu lai palidzetu skolenam. Patik karikaturas.
26. "Gada Zelta vardi" - Imants Fokerots
Te vairs neko nevajag piebilst jo tadi domu graudi kadi ir sim skolotajam nav nevienma citam.
Es mēģināšu apmierināt visus... Bet ne uzreiz.
*kontroldarbi atkal ir valša ritmā- 1, 2, 3.. 1, 2, 3
*Nav taadu caurumu, kur audzeeknis nevareetu iebaazt savu pirkstu.
*"Visi ir potenciālie līķi, pat kalnieši. Arī viņiem var nocirst galvu
*Iekshaa nav, bet aaraa naak. Taatad - balamute
*tagad kā normālā ballītē:Visi runā, neviens neklausās
*0,7 atkal sanāca, bet mēs runājam par grādiem
*Tas sastādīs 0 komats štrunts
*Līdz nākošajai ieskaitei pārkrāso matu krāsu
27. "Gada olimpietis ķimikālijas" - Oļģerts Gūtmanis
Skolotājs kurš loti aizraujas ar sportu un ķīmiju. Pēdēja laika kļuvis aizmāršīgs
Ļoti patīk taisīt jaunus eksperimentus un daudz runāt gan par tēmu, gan arī ne par tēmu. Bieži piemin mācību disku un stāsta dažādus interesantus atgadījumus no dzīves.
28. "Gada leģenda" - Georgs Lukjanovičš
iemāca sportu mīlēt pat tādiem cilvēkiem, kam sports galīgi nav pa prātam
* lokanākais skolas skolotājs, kurš ir spējīgs uztaisīt pat špagatu
29. "Gada sirdsmiers" - Andris Šņoriņš
ar stilīgi vēsu attieksmi pret visu, kas ikdienā notiek visapkārt = chillotajs! Skolotājs, kurš gadījumā, ja tu atteiksies savākt stafešu konusiņus tev aukstasinīgi piedraudēs ar pildspalvu
30. "Gada deminutīvs"" - Arita Rituma
Pielieto pamazinājuma formu, piem., puisīti, meitenīte. Dažkārt mēdz glaudīt skolēnu galvas. Patīk kāpt kalnos. Ļoti labi pārzin dabas zinātnes, jo īpaši - bioloģiju. Atraktīva un smaidīga. Mēdz būt pat ĻOTI jauka!
31. "Gada savedeja" - Līga Vikstreine
Atomu un molekulu precinātājā un šķīrēja.
32. "Gada mamma"" - Ieva Sebre
33. "Gada globuss" -Aina Stamere
Skolotāja, kura pārvalda savu jomu loti labi. veido loti interesantas un atraktīvas mācību stundas. Ļoti labi pārvalda karti - pat ideāli. ir iegādājusies portatīvā datora somu, jo ģeogrāfijas skolotājiem solīja katram savu laptopu. Bet tagad soma kalpo papiru pārnēsašānai. " ģeogrāfija ir zemes zinatne, mēs projektoru neddabūsim"
34. "Gada plecs" - Inga Petuško
ja tev ir probleema, tad zini, tikai vinjas plecs taas spees atrisinaat profesionaali, Skolotaja kura iedvesmo un dzīvi uzver vienārši bez problēmām.
35. "Gada spēks" - Baiba Veismane
36. "Gada izteiksmīgāka žestikulacija" - Astrīda Priekule
37. " Gada vides draugs" - Anita Berziņa
Ļoti aktīvi piedalās projektos par apkārtējās vides sakoptību! zinoša un saprotoša bibliotekāre. Pārzin literaturu un latviesu valodas pareizrakstibu.
38. "Gada noslepums" - Alvīne Vahšteine
39. "Gada Skolotāja" - Lūcija Zepa
skolotaja, kuras uzvards vien jau izsaka visu.
" ne viens jums mute neko nelies, pašam jamacas "
* skolotaja ar raksturu, kas spēj 40min laika saraudinat vismaz 20 cilvekus
* " Laci ir vieglak apmacit neka Tevi "
40. "Gada lietišķums" Inta Libreiha
41. "Gada grāmatvede" Anda Pavilsone
42. "Gada Jaunums" – Minna – Spāņu valodas skolotāja
Talsu Valsts ģimnāzijas pašpārvaldes telpas sakārtošanas pēcpusdiena
      26. oktobrī liela daļa pašpārvaldes pārstāvju savācās kopā, lai ievestu kārtību darba telpā, kas šī gada laikā ir ļoti apdzīvota ne tikai sēžu laikos un dienās, bet praktiski katru dienu un katru starpbrīdi. Telpu esam aprīkojuši pat ar magnetafonu, tējkannu, tosteriem.  Tāpēc arī arvien patīkamāka ir uzturēšanās šajās telpās.
Bet kā jau katrā telpā, kur notiek aktīva rosība, tā arī tur ir savākušies dažādi materiāli un lietas, kas nebūt vairs nav vajadzīgas, bet ikdienas steigā nevienam nav laika, lai no tā visa atbrīvotos, tāpēc aktīvākie parlamentārieši ziedoja nelielu daļu sava brīvlaika, lai visu savestu kārtībā.
Rezultātā visu sakārtojām, iztīrījām visus plauktus un skapīšus, izmetām nevajadzīgās lietas, iedzērām tēju, pasmējāmies un jautri pavadījām laiku. Bet pats galvenais – padarījām mūsu vietiņu skolā vēl patīkamāku, krāsaināku un radošāku.