Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Interešu izglītība

Interešu izglītiba Talsu Valsts ģimnāzijā 1.-6. klasē 2023./2024. m.g.

Tautisko deju kolektīvs “Sprīdīši” (1.-2. klasei)

Vadītāja Iveta Kālberga

Otrdiena, ceturtdiena 13.00-13.40

Aktu zāle

Tautisko deju kolektīvs “Sprīdīši” (3.-4. klasei)

Vadītāja Iveta Kālberga

Otrdiena, ceturtdiena 13.45-14.25

Aktu zāle

Tautisko deju kolektīvs “Sprīdīši” (5.-6. klasei)

Vadītāja Iveta Kālberga

Otrdiena, ceturtdiena 14.30-15.10 

Aktu zāle

Šahs (1.-9.klase)

Pedagogs Maija Aveniņa

Otrdiena – 12:15 – 12:55

Trešdiena 14:30 – 15:55

Ceturtdiena 13:45 – 15:10

Piektdiena 12:15 – 13:40

311.kab.

312.kab.

310.kab.

307.kab.

Robotika (4.-6.klasei)

Pedagogs Sigurds Ēcis

Piektdiena 13.00 – 15:10 

313.kab.

1.-2.klašu ansamblis

Vadītāja Egita Ķīviča

Trešdiena 13:45 – 14:30

Aktu zāle

3.-6.klašu ansamblis

Vadītāja Zane Apsīte

Pirmdiena 13:45 – 14:30

309.kab.

Jaunais satiksmes dalībnieks (4. klasei)

Vadītāja Sandra Zvirgzdiņa

Ceturtdiena 13:00 – 13:40

313.kab.

Interešu izglītiba Talsu Valsts ģimnāzijā 7.-12. klasē 2023./2024. m.g.

Kultūrizglītības programmas

Tautisko deju kolektīvs „Delveri”

Vadītāja Nannija Pētersone

Otrdiena 15.30 – 17.30

Aktu zāle

Vokāli instrumentālais ansamblis (7. – 12.kl.)

Vadītājs Singurs Zariņš 

Trešdiena

15:15 – 17.30

Aktu zāle

 

Latviskās jaunrades klubs „Savējie” (7. – 12.kl.)

Vadītāja Līksma Sokolova

 Trešdiena 15.15 – 17:30

Bibliotēka 

Jaunatnes darba programma

Eiropas savienības jautājumu apguve (10. – 12.kl.)

Pedagogs Antra Grūbe

Pēc individuāla plāna

 

Sporta programmas

Atlētiskā vingrošana (7. – 12.kl.)

Pedagogs  Artis Raitums

Pirmdiena, Trešdiena

15:30 -16:30

Stadions

Vides izglītības programma

Ķīmijas pulciņš (10. – 12.kl.)

Pedagogs Ilze Ventiņa

Pirmdiena 14:30 – 15:55

108 kab.

Matemātikas pulciņš (7. – 9.kl.)

Pedagogs Inese Ķiršakmene

Piektdiena 14:30 – 15:10

203.kab.

Matemātikas pulciņš (10. - 12.kl.)

Pedagogs Inese Ķiršakmene

Pēc individuāla plāna

 

Citas programmmas

Radioelektronika 6.-8.klasei

Pedagogs Guntars Ēcis

Piektdiena 14:30 – 17:00

108.kab.

Uzņēmējdarbības skola

Pedagogs Ieva Sebre

Pēc individuāla plāna

 

Jauno ķīmiķu skola

Pedagogs Ilze Ventiņa

Pēc individuāla plāna

 

Jauno mediķu skola 

Pedagogs Arita Rituma 

Pēc individuāla plāna 

 

Talsu fiziķu skola

Pedagogs Guntars Ēcis

Pēc individuāla plāna 

 

Jauno matemātiķu skola

Pedagogs Inese Ķiršakmene

Pēc individuāla plāna

 

Personības izaugsmes pulciņš 9.-12.klasei

Pedagogs  Ieva Smildzēja

Pirmdiena 15.15-16.30

212.kab

Franču valoda 7.-12.klasei

Pedagogs Egons Ķiršakmens

Trešdiena 14.30-15.10

101.kab