Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Vīzija, vērtības, tradīcijas

Misija

IZGLĪTOT UN VEIDOT PASAULĒ ORIENTĒTUS, ATBILDĪGUS LATVIJAS PATRIOTUS, ATTĪSTOT IKKATRA AUDZĒKŅA TALANTU.

Vērtības

Izaugsmi veicinoša vide, cieņpilnas savstarpējās attiecības, paaudzēs nostiprinātas tradīcijas

Tradīcijas

Izglītība, sasniegumi

 • Zinību diena
 • Olimpiešu pēcpusdiena
 • Konkursi starp klasēm (konkursi, viktorīnas)
 • Dzimtās valodas diena
 • Zelta un sudraba liecības, teicamnieku saldējums (1. - 6.)
 • ZPD izstrāde un konference

Patriotiskā audzināšana, pilsoniskā līdzdalība

 • Lāčplēša diena, lāpu gājiens, svecīšu aleja
 • Latvijas dzimšanas dienas koncerts
 • Latviešu gadskārtu svētki
 • Pavasara parka sakopšanas talka
 • Skolēnu darinātie rotājumi svētkos
 • Parlamenta prezidenta ikgadējās vēlēšanas

Tematiskie pasākumi

 • 10. klašu iesvētības
 • Žetonvakars
 • Pēdējais zvans
 • Izlaidums
 • Skolotāju dienas pasākums, metodiskās dienas
 • Valentīndienas pasts
 • Pirmklasnieku 100.dienas svinības
 • Pārgājiens septembrī uz Kamparkalnu 
 • Sporta nakts turnīrs
 • Orientēšanās skrējiens ģimenēm
 • Sniega diena
 • Muskulītis
 • Piedalīšanās maratonā kopā ar vecākiem un absolventiem

Karjeras izglītība

 • Karjeras dienas
 • Ēnu diena
 • Tikšanās ar absolventiem
 • Tikšanās ar augstskolu pārstāvjiem
 • Padziļināto kursu skolēnu mācību ekskursijas
 • Uzņēmējdarbības skola
 • Jauno mediķu, ķīmiķu, fiziķu skolas

Vides izglītība

 • 6.klašu skolēnu un viņu vecāku kopīgi izziņas braucieni uz observatoriju
 • Zemes un Ūdens dienu pasākumi

Sadarbība ar vecākiem

 • Tematiskās nodarbības vecākiem
 • Sporta diena kopā ar vecākiem pavasarī
 • Ģimeņu dalība “Nakts turnīrā” decembrī
 • Ģimeņu dalība ģimnāzijas nakts pasākumā maijā
 • Vecāku stāsti par profesijām