Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Rekvizīti

Talsu Valsts ģimnāzijas rekvizīti


Talsu novada pašvaldība Talsu Valsts ģimnāzija

Reģ.numurs: 90009113532

Juridiskā adrese: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201

Faktiskā adrese: Brīvības iela 29, Talsi, LV-3201

A/S „SEB banka” konta numurs: LV49UNLA0028700130033;
A/S „Citadele” konta numurs: LV85PARX0012750880002;
A/S „Swedbank” konta numurs: LV79HABA0001402059015.


Talsu Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība

Reģ.nr. 40008285342
Adrese: Brīvības iela 29, Talsi, Talsu novads, LV-3201

A/S „SEB banka” konta numurs: LV77UNLA0055001077935