Lietotāja profils
Ielogojies ar kādu no sociālajiem tīkliem

draugiem.lv twitter.com facebook.com
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Pedagogi

 

Talsu Valsts ģimnāzijas pedagogi 2022./2023. mācību gadā

Individuālai saziņai ar skolotājiem aicinām vecākus izmantot e-klases pastu.    


Alkšbirze Dina - sākumskolas skolotāja, angļu valodas skolotāja

Apsīte Zane - mūzikas skolotāja, palīgskolotāja un asistente

Aveniņa Maija - vizuālās mākslas skolotāja, šaha pulciņa vadītāja

Balode Aija - latviešu valodas un literatūras skolotāja

Bašta Mērija - matemātikas skolotāja 

Bērziņš Jānis - dizaina un tehnoloģiju, tehniskās grafikas skolotājs

Bičule Dina - mūzikas skolotāja

Biedriņa Ilze - matemātikas skolotāja

Bieriņa Ligija - matemātikas skolotāja

Burkhardte Baiba - vācu valodas skolotāja

Damberga Jana - vēstures un sociālo zinību skolotāja 

Danne Mārtiņš - ģeogrāfijas skolotājs

Ēce-Gvozdicka Lidija - ķīmijas skolotāja

Ēcis Guntars - fizikas, informātikas un inženierzinību skolotājs

Fokerots Imants - fizikas skolotājs

Gedrovica Laila - sākumskolas skolotāja, angļu valodas skolotāja 

Gedrovics Jānis - direktora vietnieks izglītības jomā (informātikas jomā), informātikas un programmēšanas skolotājs

Grīvane Aija - latviešu valodas un literatūras skolotāja 

Grūbe Antra - Latvijas vēstures, pasaules vēstures, vēstures un sociālo zinību, filozofijas, politikas un tiesību skolotāja

Gulbe Solvita - sākumskolas skolotāja

Iesalniece Sandra - mūzikas un kristīgās mācības skolotāja

Indriksone Anita - sākumskolas skolotāja

Jackeviča Alīna - sākumskolas skolotāja

Karlušas Lauris - sporta skolotājs

Kālberga Iveta - direktora vietniece mācību darbā

Kļaviņa Gita - pagarinātās grupas skolotāja

Kļaviņa Ilze - direktora vietniece mācību darbā, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Krišmane Iveta - deju kolektīva “Sprīdīši” koncertmeistare

Krūmiņš Renārs- direktora vietnieks izglītības jomā (informātikas jomā), informātikas un programmēšanas skolotājs

Kuike Asja - dabaszinību skolotāja

Ķiršakmene Inese - matemātikas skolotāja

Ķiršakmens Egons - angļu valodas skolotājs, franču valodas pulciņa vadītājs

Lāce Anda - sociālais pedagogs

Mazjāne Diāna - sporta skolotāja

Osipova Ilze - latviešu valodas un literatūras skolotāja

Ozola Agnese - sākumskolas skolotāja

Paleja Inguna - matemātikas skolotāja

Pētersone Nannija - teātra mākslas skolotāja, tautas deju kolektīva “Delveri” vadītāja

Ratniece Sindija - sākumskolas skolotāja

Raitums Artis - atlētiskās vingrošanas pulciņa vadītājs

Rituma Arita - bioloģijas skolotāja

Rosicka Irina - psiholoģe

Roze Krišjānis - informātikas, fizikas, ķīmijas skolotājs

Rusecka Inga - angļu valodas skolotāja

Salceviča Sandra - angļu valodas skolotāja

Sebre Ieva - ekonomikas, komerczinību, sociālo zinību, datorikas skolotāja

Sebris Gundars - direktors, fizikas skolotājs

Smildzēja Ieva - izglītības metodiķe, sociālo zinību, lietišķās etiķetes, psiholoģijas skolotāja

Sokolova Līksma - kulturoloģijas un teātra mākslas skolotāja, latviskās jaunrades kluba “Savējie” vadītāja

Šmite Ilze - logopēde

Šņoriņa Anda - angļu valodas skolotāja

Šņoriņš Andris - sporta skolotājs

Štoka Arta - ārstnieciskās fizkultūras vadītāja, fizioterapeite

Štoka Ināra - speciālās izglītības skolotāja 

Tarasova Inessa - krievu valodas, informātikas skolotāja

Tenberga Ina - krievu valodas skolotāja

Tindenovska Dace - vizuālās mākslas un matemātikas skolotāja

Ūdre Madlēna - latviešu valodas un literatūras skolotāja

Veismane-Rezonga Baiba - jauktā kora diriģente

Ventiņa Ilze - ķīmijas skolotāja

Vronovska Jolanta - angļu valodas skolotāja

Zariņa Ieva - direktora vietniece audzināšanas darbā, sākumskolas skolotāja

Zariņš Singurs - direktora vietnieks izglītības jomā (ārpusklases darbs), sporta skolotājs, vokāli intrumentālā ansambļa vadītājs

Zaure Dace - koncertmeistare

Zīlniece Malda - dizaina un tehnoloģiju, vizuālās mākslas skolotāja

Zitmane Ilona - sākumskolas, vizuālās mākslas skolotāja

Zvirgzdiņa Sandra - sporta skolotāja


Talsu Valsts ģimnāzijas pedagogi 2019./2020. mācību gadā

 

 

 

Talsu Valsts ģimnāzijas pedagogi 2018./2019. mācību gadā

 

Talsu Valsts ģimnāzijas darbinieki

2018./2019. m.g.


 

Talsu Valsts ģimnāzijas pedagogi

2017./2018. m.g.

Talsu Valsts ģimnāzijas darbinieki

2017./2018. m.g.

 

Talsu Valsts ģimnāzijas pedagogi un darbinieki

2016./2017. m.g.

 

 

 

Talsu Valsts ģimnāzijas pedagogi

2015./2016. m.g.

 

 


Talsu Valsts ģimnāzijas pedagogi un darbinieki

2014./2015. m.g.