Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Pedagogi

 

Talsu Valsts ģimnāzijas pedagogi 2023./2024. mācību gadā

Individuālai saziņai ar skolotājiem aicinām vecākus izmantot e-klases pastu.    


Alkšbirze Dina - sākumskolas skolotāja

Ankmane Alla - latviešu valodas, krievu valodas skolotāja

Apsīte Zane - mūzikas skolotāja, palīgskolotāja un asistente, ansambļa vadītāja

Aveniņa Maija - vizuālās mākslas skolotāja, šaha pulciņa vadītāja

Balode Aija - latviešu valodas un literatūras skolotāja

Bērziņš Jānis - dizaina un tehnoloģiju, tehniskās grafikas skolotājs

Biedriņa Ilze - matemātikas skolotāja

Bieriņa Ligija - matemātikas skolotāja

Burkhardte Baiba - vācu valodas skolotāja

Danne Mārtiņš - ģeogrāfijas skolotājs

Ēce-Gvozdicka Lidija - ķīmijas un bioloģijas skolotāja

Ēcis Guntars - fizikas, inženierzinību skolotājs, Jauno fiziķu skolas vadītājs, radioelektronikas pulciņa vadītājs

Ēcis Sigurds - robotikas pulciņa vadītājs

Gedrovica Laila - sākumskolas un angļu valodas skolotāja

Gedrovics Jānis - direktora vietnieks izglītības jomā (informātikas jomā), datorikas un programmēšanas skolotājs

Grīvane Aija - latviešu valodas un literatūras skolotāja 

Grūbe Antra - Latvijas vēstures, pasaules vēstures, vēstures un sociālo zinību, filozofijas, politikas un tiesību skolotāja

Gulbe Solvita - sākumskolas un angļu valodas skolotāja 

Iesalniece Sandra - mūzikas skolotāja

Indriksone Anita - sākumskolas skolotāja

Jase Jana - vēstures un sociālo zinību skolotāja 

Jackeviča Alīna - sākumskolas, datorikas un krievu valodas skolotāja

Karlušas Lauris - sporta un veselības skolotājs

Kālberga Iveta - direktora vietniece mācību darbā, sākumskolas skolotāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja, deju kolektīva “Sprīdīši” vadītāja

Kārlsberga Sanija-Krista - latviešu valodas un literatūras skolotāja

Kļaviņa Gita - pagarinātās grupas skolotāja

Kļaviņa Ilze - direktora vietniece mācību darbā, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Krūmiņš Renārs - datorikas skolotājs

Kuike Asja - sākumskolas un dabaszinību skolotāja

Ķiršakmene Inese - matemātikas skolotāja

Ķiršakmens Egons - angļu valodas skolotājs, franču valodas pulciņa vadītājs

Ķīviča Egita - mūzikas skolotāja

Lāce Anda - sociālais pedagogs

Mazjāne Diāna - sporta un veselības skolotāja

Osipova Ilze - latviešu valodas un literatūras skolotāja

Ozola Agnese - sākumskolas skolotāja

Paleja Inguna - matemātikas skolotāja

Pētersone-Norenberga Nannija - teātra mākslas skolotāja, tautas deju kolektīva “Delveri” vadītāja

Raitums Artis - atlētiskās vingrošanas pulciņa vadītājs

Ratniece Sindija - sākumskolas skolotāja, vizuālās mākslas pulciņa vadītāja

Rituma Arita - bioloģijas skolotāja, Jauno mediķu skolas vadītāja

Rosicka Irina - psiholoģe

Roze Krišjānis - datorikas, programmēšanas un fizikas skolotājs

Rusecka Inga - angļu valodas skolotāja

Salceviča Sandra - angļu valodas skolotāja

Sebre Ieva - ekonomikas, komerczinību un uzņēmējdarbības, sociālo zinību un sociālo zinātņu skolotāja, Uzņēmējdarbības skolas vadītāja

Sebris Gundars - direktors, fizikas skolotājs

Smildzēja Ieva - izglītības metodiķe, sociālo zinību skolotāja, personības izaugsmes pulciņa vadītāja 

Sokolova Līksma - kulturoloģijas skolotāja, latviskās jaunrades kluba “Savējie” vadītāja

Šmite Ilze - latviešu valodas skolotāja, logopēde

Šņoriņš Andris - sporta un veselības skolotājs

Tarasova Inessa - krievu valodas skolotāja

Tindenovska Dace - sākumskolas skolotāja, vizuālās mākslas un matemātikas skolotāja

Treimane Ligita - sākumskolas skolotāja

Ūdre Madlēna - latviešu valodas un literatūras skolotāja

Ventiņa Ilze - ķīmijas skolotāja, Jauno ķīmiķu skolas vadītāja

Vronovska Jolanta - angļu valodas skolotāja

Zaļkalne Zane - angļu valodas un kultūras pamatu skolotāja, karjeras konsultante

Zariņa Ieva - direktora vietniece audzināšanas darbā, sākumskolas skolotāja

Zariņš Singurs - direktora vietnieks izglītības jomā ārpusklases darbā, sporta skolotājs, vokāli intrumentālā ansambļa "Sound check" vadītājs

Zaure Dace - koncertmeistare

Zīlniece Malda - dizaina un tehnoloģiju, vizuālās mākslas skolotāja

Zitmane Ilona - sākumskolas, vizuālās mākslas skolotāja

Zvirgzdiņa Sandra - sporta un veselības skolotāja, "Velodrošības" pulciņa vadītāja


Talsu Valsts ģimnāzijas pedagogi 2019./2020. mācību gadā

 

 

 

Talsu Valsts ģimnāzijas pedagogi 2018./2019. mācību gadā

 

Talsu Valsts ģimnāzijas darbinieki

2018./2019. m.g.


 

Talsu Valsts ģimnāzijas pedagogi

2017./2018. m.g.

Talsu Valsts ģimnāzijas darbinieki

2017./2018. m.g.

 

Talsu Valsts ģimnāzijas pedagogi un darbinieki

2016./2017. m.g.

 

 

 

Talsu Valsts ģimnāzijas pedagogi

2015./2016. m.g.

 

 


Talsu Valsts ģimnāzijas pedagogi un darbinieki

2014./2015. m.g.