Lietotāja profils
Ielogojies ar kādu no sociālajiem tīkliem

draugiem.lv twitter.com facebook.com
Notikumu kalendārs
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Tālākizglītības piedāvājums pedagogiem

Nodarbības nosaukums

Mērķauditorija

Nodarbības vadītājs

Programma

Pedagogu digitālās lietpratības pilnveide (ClassFlow kā AS rīks)

Pedagogi

Inessa Tarasova

Dalīties ir izdevīgi

Klašu audzinātāji, sākot no 5.klases

Ieva Smildzēja

Skolēnu humanitāro un sociālo zinātņu pētniecības darbu vadīšana

Pedagogi

Antra Grūbe

Formatīvā un summatīvā vērtēšana

Pedagogi

Ilze Ventiņa

Ievads uzdevumu veidošanā MOODLE vidē

Pedagogi

Guntars Ēcis

 

"Argumentēšanas un diskutēšanas mācīšanās un mācīšana"

Pedagogi

Antra Grūbe

 

Norises laiks

Programmas nosaukums

Programmā ietvertie modeļi

Vadītājs

Stundu skaits

Pedagogu skaits

Programma

Oktobris

Sadarbība – skolēns, skolotājs, vecāks !

  1. Skolotāja un vecāku sadarbība skolēna atbalstam sākumskolas posmā.

  2. Skolēna un skolotāja sadarbība mācību motivācijas veicināšanā.

  3. Sākumskolas skolēnu sadarbība.


Dina Alkšbirze/

Laila Gedrovica

6

25

Novembris

Drāmas elementi mācību stundā

Drāmas izmantošana mācību stundās.

Metodika drāmas satura īstenošanai:

1.iztēles rosināšana,

2.asociatīvās domāšanas treniņš,

3.tautasdziesmas, dzejoļi, spontānā runa,

4. lomu spēles,

5. stāsta uzbūve,

6. stāstu sacerēšana divatā,

7. komandā stāstu izspēle.

Antra Puriņa

6

25

 

Novembris

Lasītprasmes pilnveidošana un nostiprināšana


  1. Diskusija par lasītprasmes nozīmi mācību procesā.

  2. Pieredze, praktiski ieteikumi un uzdevumi skolēniem, ko papildina atsevišķas teorētiskas atziņas, kā attīstīt, pilnveidot lasītprasmi atbilstoši konkrētam mērķim, piemēram, lai atbildētu uz jautājumiem, sameklētu faktus, uzrakstītu viedokli, prognozētu, izprastu jēdzienus utt., izmantojot mērķim atbilstošu informācijas avotu, piemēram, mācību literatūru, uzziņu literatūru, interneta resursus, laikrakstus, zinātnisko literatūru.

  3. Izmantojot lasītprasmes pilnveidi, kā attīstīt mācīšanas prasmes un informācijas organizēšanas un izmantošanas prasmes.

  4. Lasītprasmes attīstīšanai kā izmantot solo taksonomiju un dziļo mācīšanos, kad skolēns analizē, argumentē, pretstata, kritizē, prognozē, rada utt.

Ilze Osipova/

Ilze Kļaviņa

7. – 12.klases

6

25

 

Plašāku informāciju par piedāvātajām pedagogu profesionālās pilnveides nodarbībām iespējams iegūt, sazinoties ar Ievu Smildzēju, Talsu Valsts ģimnāzijas metodiķi (mob.29644435, ieva.smildzeja@gmail.com).