Lietotāja profils
Ielogojies ar kādu no sociālajiem tīkliem

draugiem.lv twitter.com facebook.com
Ieskaties
Notikumu kalendārs
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Kopienas

Talsu Valsts ģimnāzija

Darbs kopienās 

Kopienas

Vadītāji

Valodu mācību joma

 (latviešu valoda, svešvalodas)

Ilze Osipova, Anda Šņoriņa, 

Laila Gedrovica (1. – 6.kl.)

 

Kopienas darba grupa:

Inessa Tarasova, Aija Balode, Aija Grīvane, Madlēna Ūdre, Baiba Burkhardte, Zane Zaļkalne, Ilze Kļaviņa, Egons Ķiršakmens, Elīna Petroženko,Ilze Šmite, Jolanta Vronovska, Inga Rusecka, Alīna Jackeviča, Dina Alkšbirze, Ieva Zariņa.

Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

 

(sociālās zinības (1.–3.klase), sociālās zinības un vēsture (4.– 6. klase), sociālās zinības, Latvijas un pasaules vēsture (7.–9. klase)

Antra Grūbe

Kopienas darba grupa:

Jana Damberga, Ieva Sebre, Ieva Smildzēja

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

 

 (vizuālā māksla, mūzika, literatūra, teātra māksla)

 

Ilona Zitmane

Kopienas darba grupa:

Dace Kalmane, Līksma Sokolova, Antra Puriņa, Baiba Veismane – Rezonga, Sandra Iesalniece, Zane Apsīte, Ināra Pirvica, Anita Indriksone

 

Dabaszinātņu mācību joma

Ilze Ventiņa, Asja Kuike

Kopienas darba grupa:

Arita Rituma, Mārtiņš Danne, Guntars Ēcis, Imants Fokerots, Gundars Sebris, Krišjānis Roze, Agnese Ozola

Matemātikas mācību joma

Inguna Paleja, Dace Tindenovska

Kopienas darba grupa:

Mērija Bašta, Ligija Bieriņa, Ilze Biedriņa, Inese Ķiršakmene, Aija Mārtinsone

Tehnoloģiju mācību joma (dizains un tehnoloģijas, datorika, inženierzinības)

Bērziņš Jānis

Kopienas darba grupa:

Malda Zīlniece, Jānis Gedrovics, Krišjānis Roze 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

(sports un veselība)

Andris Šņoriņš, Sandra Zvirgzdiņa

Kopienas darba grupa:

Singurs Zariņš, Lauris Karlušas, Diāna Mazjāne, Saiva Rodiņa

 

Klašu audzinātāji

Zane Zaļkalne, Ieva Zariņa

Kopienas darba grupa:

Mērija Bašta, Ilze Biedriņa, Burkhardte Baiba, Aija Grīvane, Madlēna Ūdre, Ilze Osipova, Dace Kalmane, Ieva Sebre, Singurs Zariņš, Jana Damberga, Ieva Smildzēja, Zane Zaļkalne, InessaTarasova, Lauris Karlušas, Iveta Kālberga, Elīna Petroženko, Asja Kuike, Aija Mārtinsone, Agnese Ozola, Ilona Zitmane, Anita Indriksone, Dina Alkšbirze, Laila Gedrovica, Sandra Zvirgzdiņa, Alīna Jackeviča, Ieva Zariņa, Dace Tindenovska.

Kopienu vadītāju pienākumi 2021./2022. māc.g.

 1. 1x mēnesī organizēt kopienā iesaistīto skolotāju tikšanos.
 2. 1x gadā kopienas organizēts pasākums skolēniem.
 3. 1.x gadā organizēt mācību braucienu kopienas pedagogiem.
 4. 1.x pusgadā piedāvāt dalīšanos pieredzē novadu pedagogiem atklātajās stundās.
 5. Organizēt AS par pedagogu apmeklētajiem tālākizglītības kursiem, semināriem u.c.
 6. AS vadības komandai 1x sem. vai pēc nepieciešamības.
 7. Sadarbība ar novada jomu koordinatoriem.
 8. Iesniegt ierosinājumus apskatāmo tēmu papildināšanai kopienu darba plānošanā.
 9. Kopienas darba protokolēšana.

 

Metodisko kopienu darba plānojums 2021./2022. māc.g. 1.semestrim

Mēnesis

Datums

Plānotie uzdevumi, tēma

Komentārs

 Septembris

15.septembris kopienu vadītāju tikšanās

 

Kopienu darba plāns

 1. Kopienu vadītāju darba uzdevumi.
 2. Metodiskā darba nolikums.
 3. Prioritātes 2021./2022. māc.g.
 4. Plāns darbam kopienās.
 5. Gaidas no novada jomu koordinatoriem.

 

 

28. septembris - pedagogu darbs kopienās

 

Tematiskie plāni, caurvijas

 1. Kopienas darba organizēšana.
 2. Vajadzību apzināšana. 
 3. Tematisko plānu analīze, caurviju aktualizēšana.

 

Dodoties uz darbu kopienās, pedagogs ir sagatavojis:

 • stundu plānu, aktualizējis problēmjautājumus,
 • apzinājis iespējamos caurviju variantus, 
 • aktualizējis nepieciešamā atbalsta vajadzību satura īstenošanā (tālākizglītība, tehniskie risinājumi).

 

 

Oktobris

 

 

12.oktobris

Pedagogu darbs kopienās

 

Pārbaudes darbu formas, mērķi, SR. 

Dodoties uz darbu kopienās, pedagogs ir sagatavojis:

veiksmes/neveiksmes par minēto tēmu.

 

 Novembris

 2.novembris

 Vērtēšana

 

Dodoties uz darbu kopienās, pedagogs ir sagatavojis atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

 

 • vērtēšanas veidu +/-,
 • kādi būtu ierosinājumi vērtēšanas procesa uzlabošanai?
 • kādas grūtības tev sagādājušas SLA īstenošana mācību procesā?

 

 

 

Decembris

 

7.decembris

 

 

Skolēnu un skolotāju efektīva pašvērtējuma forma. 

Dodoties uz darbu kopienās, pedagogs ir sagatavojis:

 • ideju, kas jāiekļauj pašvērtējumā, lai skolēnus rosinātu domāt par savu izaugsmi, mērķu izvirzīšanu.
 • Kāda pašvērtējuma forma būtu saistoša pedagogam savā mācību priekšmetā.

 

Protokola paraugs: