Lietotāja profils
Ielogojies ar kādu no sociālajiem tīkliem

draugiem.lv twitter.com facebook.com
Notikumu kalendārs
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Metodiskais darbs

 

Metodiskā padome

Talsu Valsts ģimnāzijā

 

MP vadītāja – direktora vietniece izglītības jomā Ilze Kļaviņa

Talsu Valsts ģimnāzijas direktors

Direktora vietnieces izglītības jomā

Metodiķe

Bibliotekāre

Gundars Sebris

(29474681)

Iveta Kālberga

 

Ieva Smildzēja 

Līksma Sokolova

Metodisko kopienu vadītāji

Metodiskā darba 2020./2021.mācību gada prioritātes

  • Skolotāju kompetences pilnveidošana un sadarbības veicināšana jaunā mācību satura plānošanā un īstenošanā.
  • Mācību satura apguves plānošanas un vērtēšanas turpināšana, sadarbojoties dažādu mācību priekšmetu skolotājiem kopienu ietvaros un starp mācību priekšmetu jomām, vienas klases, skolas ietvaros, akcentējot caurviju prasmju iekļaušanu.
  • Pedagogu labā prakse caurviju kompetenču attīstīšanā.
  • Skolēnu un pedagogu medijpratība un digitālās kompetences attīstīšana.
  • Atbalsts skolēnu pozitīvai uzvedībai.