Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Kontakti

Direktors
Gundars Sebris
 
29474681

gundars.sebris@talsi.lv
Direktora vietnieces izglītības jomā
Iveta Kālberga (1.-6. klase)
Ilze Kļaviņa (7.-12. klase)
63291765
 
iveta.kalberga@gmail.com
ilze.klavina@talsi.lv
 
Izglītības metodiķe
Ieva Smildzēja
29644435
ieva.smildzeja@gmail.com
Lietvedība


 
 
Nannija Pētersone-Norenberga
 
 
63291765
 
 
talsugimnazija@talsi.lv
 
 
Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos
Pauls Grīvans
29664666
pauls.grivans@talsi.lv
Medicīnas māsa

Ina Kļava
 63237897
 
 
Dežurants

Dace Hartmane
Ligita Lāčiņa
 63291772