Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Tematiskās nodarbības un meistarklases

Pieejamie 2023./2024. m.g. meistarklašu metodiskie materiāli


Nodarbības autors/autore

Tēma/temats

Materiāli

Kontaktinformācija

Arnita Damberga

Mākslīgais intelekts pedagogu darbā

Mākslīgais intelekts pedagogu darbā arnita.damberga@ventspils.lv 

Jolanta Vronovska

Daudzveidīgas metodes angļu valodas apguvei no 1. līdz 6.klasei

Daudzveidīgas metodes angļu valodas apguvei 1.-6.kl

jolvro@inbox.lv

 

Ilze Ventiņa, Inguna Paleja

Kā organizējam un vadām projekta darbu pētniecībā skolā 12.klasē - praktiska pieredze

https://ej.uz/projektu_darbs_pētniecībā  

inguna.paleja@gmail.com

ilzeventina@inbox.lv

 
Maija Aveniņa, Ieva Zariņa Canva rīki Canva rīki

zarinuieva@gmail.com

 Alla Ankmane Sadarbība ar vecākiem Sadarbība ar vecākiem allaankmane@gmail.com
Ilze Kļaviņa, Ilze Osipova Lasītprasmes pilnveidošana un nostiprināšana

Lasītprasmes pilnveidošana un nostiprināšana

Pieredzes materiāli

Pieredzes materiāli

 

ilze.klavina@talsi.lv

ilze.osipova@gmail.com

 Alīna Alhasova «Stacijas» kā metode pašvadītas mācīšanās attīstībai.   «Stacijas» kā metode pašvadītas mācīšanās attīstībai alina9122@inbox.lv
Krišjānis Roze  Kahoot izmantošanas iespējas mācību procesā   Kahoot izmantošanas iespējas mācību procesā roze.krisjanis@gmail.com
Lauris Karlušas Disku golfa iekļaušana mācību procesā

Disku golfa ABC

Disku golfa iekļaušana mācību procesā

lauriskarlusas@gmail.com
       
       
       
       
       


Pieejamie 2022./2023. m.g. meistarklašu metodiskie materiāliSKOLA 2023 organizētās konferences "Praktiski. Lietderībai."2022 video:

Datums Meistarklases nosaukums Kopējais dalībnieku skaits Pārstāvētās izglītības iestādes Informācija par attiecīgo mācību stundu mācību materiālu ar metodiskiem ieteikumiem to izmantošanai publicēšanu Cita informācija
26.04.2022. Plakāts sociālās un pilsoniskās jomas mācību stundās 100 Kurzemes reģions https://ej.uz/plākātu_veidošana_a_grūbe Skola 2030 organizētās skolotāju pieredzes meistarklases.  Reģionālās konferences "Praktiski. Lietderībai.", kuras norisinājās visā Latvijā no 5/04/2022 līdz 26/04/2022
 26.04.2022. Kā veidot tekstu vieglā valodā? Kā padarīt to saprotamāku?  100 Kurzemes reģions  Skola 2030 organizētās skolotāju pieredzes meistarklases.  Reģionālās konferences "Praktiski. Lietderībai.", kuras norisinājās visā Latvijā no 5/04/2022 līdz 26/04/2022
 26.04.2022. Kā skolas, skolotāja un ģimenes sadarbība kļūst par atbalstu jauniešu karjeras izvēlē? 100  Kurzemes reģions  https://www.youtube.com/watch?v=MHH0c2nasfk  Skola 2030 organizētās skolotāju pieredzes meistarklases.  Reģionālās konferences "Praktiski. Lietderībai.", kuras norisinājās visā Latvijā no 5/04/2022 līdz 26/04/2022
 26.04.2022. Diferenciācija un individualizācija krievu valodas stundās 100  Kurzemes reģions

 

 

 Skola 2030 organizētās skolotāju pieredzes meistarklases.  Reģionālās konferences "Praktiski. Lietderībai.", kuras norisinājās visā Latvijā no 5/04/2022 līdz 26/04/2022
 26.04.2022. Kā pēctecīgi apgūt un pilnveidot pētniecības prasmes dabaszinātnēs? 100  Kurzemes reģions  Skola 2030 organizētās skolotāju pieredzes meistarklases.  Reģionālās konferences "Praktiski. Lietderībai.", kuras norisinājās visā Latvijā no 5/04/2022 līdz 26/04/2022

Pieejamie 2021./2022. m.g. meistarklašu metodiskie materiāli

Nodarbības autors/autore

Tēma

Materiāli

Kontaktinformācija

Antra Grūbe

Barikādes

https://www.tvg.edu.lv/lv/metodiskais-darbs/tematiskas-nodarbibas-un-meistarklases/barikades/

antragrube@inbox.lv

Antra Grūbe

Cilvēcība

https://www.tvg.edu.lv/lv/metodiskais-darbs/tematiskas-nodarbibas-un-meistarklases/cilveciba/

antragrube@inbox.lv

Antra Grūbe

Cilvēkstāsti

https://www.tvg.edu.lv/lv/metodiskais-darbs/tematiskas-nodarbibas-un-meistarklases/cilvekstasti/

antragrube@inbox.lv

Antra Grūbe

Mazākumtautības. Romi

https://www.tvg.edu.lv/lv/metodiskais-darbs/tematiskas-nodarbibas-un-meistarklases/mazakumtautibas-romi/

antragrube@inbox.lv

Antra Grūbe

Plakātu veidošana

https://www.tvg.edu.lv/lv/metodiskais-darbs/tematiskas-nodarbibas-un-meistarklases/plakatu-veidosana/

antragrube@inbox.lv

Antra Grūbe

Atgādņu izmantošana vēstures un sociālo zinātņu mācīšanā

https://www.tvg.edu.lv/lv/metodiskais-darbs/tematiskas-nodarbibas-un-meistarklases/atgadnu-izmantosana-vestures-un-socialo-zinatnu-macisana/

antragrube@inbox.lv

Jolanta Vronovska

Angļu valoda sākumskolai

https://www.tvg.edu.lv/lv/metodiskais-darbs/tematiskas-nodarbibas-un-meistarklases/anglu-valoda/

 

jolvro@inbox.lv

Inguna Paleja, Ilze Ventiņa

Matemātika un ķīmija sadarbībā

https://www.tvg.edu.lv/lv/metodiskais-darbs/tematiskas-nodarbibas-un-meistarklases/matematika-un-kimija-sadarbiba/

inguna.paleja@gmail.com

ilzeventina@inbox.lv

 

Guntars Ēcis

Kā pēctecīgi apgūt un pilnveidot pētniecības prasmes dabaszinātnēs?

https://www.tvg.edu.lv/lv/metodiskais-darbs/tematiskas-nodarbibas-un-meistarklases/petniecibas-prasmes-dabaszinatnes/ villas@inbox.lv

Sandra Zvirgzdiņa

Aktīvās un dinamiskās pauzes

https://www.tvg.edu.lv/lv/metodiskais-darbs/tematiskas-nodarbibas-un-meistarklases/aktivas-un-dinamiskas-pauzes/ sandra.zvirgzdina@inbox.lv

Asja Kuike,

Ilze Šmite

Vieglā valoda

https://www.tvg.edu.lv/lv/metodiskais-darbs/tematiskas-nodarbibas-un-meistarklases/viegla-valoda/

asja.kuike@gmail.com

ilze.smite6122@gmail.com 

Inessa Tarasova

Krievu valoda

https://www.tvg.edu.lv/lv/metodiskais-darbs/tematiskas-nodarbibas-un-meistarklases/krievu-valoda/ inessatarasova@inbox.lv

Inessa Tarasova

Diferenciācija un individualizācija krievu valodas stundās

https://www.tvg.edu.lv/lv/metodiskais-darbs/tematiskas-nodarbibas-un-meistarklases/diferenciacija-un-individualizacija-krievu-valodas-stundas/ inessatarasova@inbox.lv


Datums  Meistarklases nosaukums Kopējais dalībnieku skaits  Pārstāvētās izglītības iestādes  Informācija par attiecīgo mācību stundu mācību materiālu ar metodiskiem ieteikumiem to izmantošanai publicēšanu Cita informācija 
26.04.2022. Plakāts sociālās un pilsoniskās jomas mācību stundās  100 Kurzemes reģions Skola 2030 organizētās skolotāju pieredzes meistarklases.  Reģionālās konferences "Praktiski. Lietderībai.", kuras norisinājās visā Latvijā no 5/04/2022 līdz 26/04/2022
26.04.2022. Kā veidot tekstu vieglā valodā? Kā padarīt to saprotamāku? 100 Kurzemes reģions Skola 2030 organizētās skolotāju pieredzes meistarklases.  Reģionālās konferences "Praktiski. Lietderībai.", kuras norisinājās visā Latvijā no 5/04/2022 līdz 26/04/2022
26.04.2022. Kā skolas, skolotāja un ģimenes sadarbība kļūst par atbalstu jauniešu karjeras izvēlē? 100 Kurzemes reģions https://www.youtube.com/watch?v=MHH0c2nasfk Skola 2030 organizētās skolotāju pieredzes meistarklases.  Reģionālās konferences "Praktiski. Lietderībai.", kuras norisinājās visā Latvijā no 5/04/2022 līdz 26/04/2022
26.04.2022. Diferenciācija un individualizācija krievu valodas stundās 100 Kurzemes reģions Skola 2030 organizētās skolotāju pieredzes meistarklases.  Reģionālās konferences "Praktiski. Lietderībai.", kuras norisinājās visā Latvijā no 5/04/2022 līdz 26/04/2022
26.04.2022. Kā pēctecīgi apgūt un pilnveidot pētniecības prasmes dabaszinātnēs? 100 Kurzemes reģions Skola 2030 organizētās skolotāju pieredzes meistarklases.  Reģionālās konferences "Praktiski. Lietderībai.", kuras norisinājās visā Latvijā no 5/04/2022 līdz 26/04/2022