Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Tematiskās nodarbības un meistarklases

2022.gada 28.oktobrī TVģ organizē pedagogu konferenci "Paņem sev un padod tālāk!"

Konferences programma un pieteikšanās veidlapa skolām tiks nosūtīta līdz 5.oktobrim.

Plānotais konferences laiks no 8.30 līdz 14.30.

Plašāku informāciju par konferenci iespējams iegūt, sazinoties ar Ievu SmildzējuTalsu Valsts ģimnāzijas metodiķi (mob.29644435, ieva.smildzeja@gmail.com).Pieejamie 2021./2022. m.g. meistarklašu metodiskie materiāli

Nodarbības autors/autore

Tēma

Materiāli

Kontaktinformācija

Antra Grūbe

Barikādes

https://www.tvg.edu.lv/lv/metodiskais-darbs/tematiskas-nodarbibas-un-meistarklases/barikades/

antragrube@inbox.lv

Antra Grūbe

Cilvēcība

https://www.tvg.edu.lv/lv/metodiskais-darbs/tematiskas-nodarbibas-un-meistarklases/cilveciba/

antragrube@inbox.lv

Antra Grūbe

Cilvēkstāsti

https://www.tvg.edu.lv/lv/metodiskais-darbs/tematiskas-nodarbibas-un-meistarklases/cilvekstasti/

antragrube@inbox.lv

Antra Grūbe

Mazākumtautības. Romi

https://www.tvg.edu.lv/lv/metodiskais-darbs/tematiskas-nodarbibas-un-meistarklases/mazakumtautibas-romi/

antragrube@inbox.lv

Antra Grūbe

Plakātu veidošana

https://www.tvg.edu.lv/lv/metodiskais-darbs/tematiskas-nodarbibas-un-meistarklases/plakatu-veidosana/

antragrube@inbox.lv

Antra Grūbe

Atgādņu izmantošana vēstures un sociālo zinātņu mācīšanā

https://www.tvg.edu.lv/lv/metodiskais-darbs/tematiskas-nodarbibas-un-meistarklases/atgadnu-izmantosana-vestures-un-socialo-zinatnu-macisana/

antragrube@inbox.lv

Jolanta Vronovska

Angļu valoda sākumskolai

https://www.tvg.edu.lv/lv/metodiskais-darbs/tematiskas-nodarbibas-un-meistarklases/anglu-valoda/

 

jolvro@inbox.lv

Inguna Paleja, Ilze Ventiņa

Matemātika un ķīmija sadarbībā

https://www.tvg.edu.lv/lv/metodiskais-darbs/tematiskas-nodarbibas-un-meistarklases/matematika-un-kimija-sadarbiba/

inguna.paleja@gmail.com

ilzeventina@inbox.lv

 

Guntars Ēcis

Kā pēctecīgi apgūt un pilnveidot pētniecības prasmes dabaszinātnēs?

https://www.tvg.edu.lv/lv/metodiskais-darbs/tematiskas-nodarbibas-un-meistarklases/petniecibas-prasmes-dabaszinatnes/ villas@inbox.lv

Sandra Zvirgzdiņa

Aktīvās un dinamiskās pauzes

https://www.tvg.edu.lv/lv/metodiskais-darbs/tematiskas-nodarbibas-un-meistarklases/aktivas-un-dinamiskas-pauzes/ sandra.zvirgzdina@inbox.lv

Asja Kuike,

Ilze Šmite

Vieglā valoda

https://www.tvg.edu.lv/lv/metodiskais-darbs/tematiskas-nodarbibas-un-meistarklases/viegla-valoda/

asja.kuike@gmail.com

ilze.smite6122@gmail.com 

Inessa Tarasova

Krievu valoda

https://www.tvg.edu.lv/lv/metodiskais-darbs/tematiskas-nodarbibas-un-meistarklases/krievu-valoda/ inessatarasova@inbox.lv

Inessa Tarasova

Diferenciācija un individualizācija krievu valodas stundās

https://www.tvg.edu.lv/lv/metodiskais-darbs/tematiskas-nodarbibas-un-meistarklases/diferenciacija-un-individualizacija-krievu-valodas-stundas/ inessatarasova@inbox.lv

Ieva Smildzēja

Sociālās zinības

https://www.tvg.edu.lv/lv/metodiskais-darbs/tematiskas-nodarbibas-un-meistarklases/socialas-zinibas/ ieva.smildzeja@gmail.com