Lietotāja profils
Ielogojies ar kādu no sociālajiem tīkliem

draugiem.lv twitter.com facebook.com
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Mācību jomu koordinatori Talsu novadā

 

Jomas

Vadītāji

Valodu mācību joma (latviešu valoda, svešvalodas)

Ilze Osipova, Linda Pluģe

Sociālā un pilsoniskā mācību joma (sociālās zinības (1.–3. klase), sociālās zinības un vēsture (4.– 6. klase), sociālās zinības, Latvijas un pasaules vēsture (7.–9. klase)

Jana Damberga

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (vizuālā māksla, mūzika, literatūra, teātra māksla)

 

Dina Bičule

 

Dabaszinātņu mācību joma

Ilze Ventiņa

 

 

Matemātikas mācību joma

Indra Pauliņa, Inese Ķiršakmene

Tehnoloģiju mācību joma (dizains un tehnoloģijas, datorika, inženierzinības)

Iveta Milta, Lelde Ešenvalde

 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (sports un veselība)

Lauris Karlušas, Kārlis Vanags

 

Sākumskolas joma

Iveta Kālberga

IT izmantošana mācību procesā

Liene Katlapa

Talsu Valsts ģimnāzijā metodisko darbu koordinē Ieva Smildzēja

ieva.smildzeja@gmail.com

29644435

Iestādes līmenī metodisko darbību koordinē un pārrauga iestādes vadītājs vai vadītāja vietnieks.

 

Kontakti

Nr.

p.k.

Joma

Jomas koordinators

e - pasts

telefona nr.

1.

Valodu mācību joma (svešvalodas)

Linda Pluģe (Talsu 2.vidusskola)

linda.pluge@talsu2vsk.lv

26423303

2.

Valodu mācību joma (latviešu valoda, literatūra)

 

Ilze Osipova (Talsu Valsts ģimnāzija)

i.ospova@inbox.lv

 

22085828

3.

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

 

Jana Damberga (Talsu Valsts ģimnāzija)

janadamberga@gmail.com

26221073

4.

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

 

Dina Bičule (Talsu pamatskola)

dina.bicule@talsi.lv

26129249

 

5.

Dabaszinātņu mācību joma

 

Ilze Ventiņa (Talsu Valsts ģimnāzija)

 

ilzeventina@inbox.lv

26426853

6.

Tehnoloģiju mācību joma (dizains un tehnoloģijas)

 

Lelde Ešenvalde (Rojas vidusskola)

leldeesenvalde@inbox.lv

leldeesenvalde@gmail.com

26968384

 

7.

Matemātikas mācību joma

 

Inese Ķiršakmene (Talsu Valsts ģimnāzija)

 

dzezabella@inbox.lv

27748748

8.

Matemātikas mācību joma

Indra Pauliņa (Talsu 2.vidusskola)

 

indra.paulina@talsu2vsk.lv 

29873427

9.

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma  

Kārlis Vanags (Talsu novada Sporta skola)

skolusports@talsi.lv

 

26394514

 

 

10.

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma  

Lauris Karlušas (Talsu Valsts ģimnāzija)

 

lauriskarlusas@gmail.com

24858617

11.

Sākumskolas joma

 

Iveta Kālberga (Talsu Valsts ģimnāzija)

 

iveta.kalberga@gmail.com

29231892

12.

IT izmantošana mācību procesā

 

Liene Katlapa (Talsu 2.vidusskola)

liene.katlapa@talsu2vsk.lv

29160503

13.

Logopēdi

Ilze Upeniece (Talsu 2.vidusskola)

 

ilze.upeniece@talsu2vsk.lv

26587041

14.

Pirmsskola (mūzika)

 

Baiba Brice (Talsu PII "Pīlādzītis”)

 baiba.brice@gmail.com

26514050

15.

Tehnoloģiju mācību joma (datorika) 

Iveta Milta (Dundagas vidusskola)

iveta.milta@gmail.com

29488978

16.

Iekļaujoša izglītība 

Asja Kuike (Talsu Valsts ģimnāzija)

asja.kuike@gmail.com

29389863

17.

Izglītības metodiķe 

Inese Freimute (Dundagas vidusskola)

inese.freimute@gmail.com

29402839

18.

Talsu novada Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste

Lienīte Krūzīte (Izglītības pārvalde)

lienite.kruzite@talsi.lv,

28360077, 26487931

MJK darba atskaite