Lietotāja profils
Ielogojies ar kādu no sociālajiem tīkliem

draugiem.lv twitter.com facebook.com
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Kopienas

Talsu Valsts ģimnāzija

Darbs kopienās 

Kopienas

Vadītāji

Valodu mācību joma

 (latviešu valoda, svešvalodas)

Ilze Osipova, Inessa Tarasova

 

Kopienas darba grupa:

Aija Balode, Aija Grīvane, Madlēna Ūdre, Baiba Burkhardte, Ilze Kļaviņa, Egons Ķiršakmens, Ilze Šmite, Jolanta Vronovska, Inga Rusecka, Alīna Jackeviča, Dina Alkšbirze, Ieva Zariņa, Laila Gedrovica, Ina Tenberga, Sandra Salceviča, Anda Šņoriņa, Iveta Kālberga

Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

 

(sociālās zinības (1.–3.klase), sociālās zinības un vēsture (4.– 6. klase), sociālās zinības, Latvijas un pasaules vēsture (7.–9. klase)

 

Kopienas darba grupa:

Jana Damberga, Ieva Sebre, Ieva Smildzēja

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma, tehnoloģiju mācību joma

 
(vizuālā māksla, mūzika, literatūra, teātra māksla, dizains un tehnoloģijas)

 

lona Zitmane

Kopienas darba grupa:

Līksma Sokolova, Maija Aveniņa, Sandra Iesalniece, Zane Apsīte, Anita Indriksone, Jānis Bērziņš, Malda Zīlniece, Dina Bičule, Nannija Pētersone

 

Dabaszinātņu mācību joma, tehnoloģiju mācību joma (datorika, inženierzinības)


Ilze Ventiņa, Asja KuikeKopienas darba grupa:

Arita Rituma, Mārtiņš Danne, Guntars Ēcis, Imants Fokerots, Gundars Sebris, Krišjānis Roze, Agnese Ozola, Jānis Gedrovics, Renārs Krūmiņš, Lidija ĒCE-Gvozdicka

Matemātikas mācību joma

Dace Tindenovska, Inese Ķiršakmene


Kopienas darba grupa:

Mērija Bašta, Ligija Bieriņa, Ilze Biedriņa, Inguna Paleja, Solvita Gulbe, Sindija Ratniece

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

(sports un veselība)

Sandra Zvirgzdiņa


Kopienas darba grupa:

Singurs Zariņš, Lauris Karlušas, Diāna Mazjāne, Andris Šņoriņš

 

Kopienu vadītāju pienākumi 2022./2023. māc.g.

  1. 1x mēnesī organizēt kopienā iesaistīto skolotāju tikšanos.
  2. 1x gadā kopienas organizēts pasākums skolēniem.
  3. 1.x gadā organizēt mācību braucienu kopienas pedagogiem.
  4. 1.x pusgadā piedāvāt dalīšanos pieredzē novadu pedagogiem atklātajās stundās.
  5. Organizēt AS par pedagogu apmeklētajiem tālākizglītības kursiem, semināriem u.c.
  6. AS vadības komandai 1x sem. vai pēc nepieciešamības.
  7. Sadarbība ar novada jomu koordinatoriem.
  8. Iesniegt ierosinājumus apskatāmo tēmu papildināšanai kopienu darba plānošanā.
  9. AS par kopienas darbu tiek iesniegta elektroniski.

Protokola paraugs: