Lietotāja profils
Ielogojies ar kādu no sociālajiem tīkliem

draugiem.lv twitter.com facebook.com
Notikumu kalendārs
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Kopienas

Talsu Valsts ģimnāzija

Darbs kopienās 

Kopienas

Vadītāji

Valodu mācību joma

 (latviešu valoda, svešvalodas)

Ilze Osipova

 

Kopienas darba grupa:

Inessa Tarasova, Aija Balode, Aija Grīvane, Madlēna Ūdre, Baiba Burkhardte, Ilze Kļaviņa, Egons Ķiršakmens, Ilze Šmite, Jolanta Vronovska, Inga Rusecka, Alīna Jackeviča, Dina Alkšbirze, Ieva Zariņa.

Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

 

(sociālās zinības (1.–3.klase), sociālās zinības un vēsture (4.– 6. klase), sociālās zinības, Latvijas un pasaules vēsture (7.–9. klase)

Antra Grūbe

Kopienas darba grupa:

Jana Damberga, Ieva Sebre, Ieva Smildzēja

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

 

 (vizuālā māksla, mūzika, literatūra, teātra māksla)

 

Ilona Zitmane

Kopienas darba grupa:

Līksma Sokolova, Maija Aveniņa, Sandra Iesalniece, Zane Apsīte, Ināra Pirvica, Anita Indriksone

 

Dabaszinātņu mācību joma

Ilze Ventiņa, Asja Kuike

Kopienas darba grupa:

Arita Rituma, Mārtiņš Danne, Guntars Ēcis, Imants Fokerots, Gundars Sebris, Krišjānis Roze, Agnese Ozola

Matemātikas mācību joma

Dace Tindenovska, Inese Ķiršakmene

Kopienas darba grupa:

Mērija Bašta, Ligija Bieriņa, Ilze Biedriņa, Aija Mārtinsone, Inguna Paleja

Tehnoloģiju mācību joma (dizains un tehnoloģijas, datorika, inženierzinības)

Bērziņš Jānis

Kopienas darba grupa:

Malda Zīlniece, Jānis Gedrovics, Krišjānis Roze 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

(sports un veselība)

Andris Šņoriņš, Sandra Zvirgzdiņa

Kopienas darba grupa:

Singurs Zariņš, Lauris Karlušas, Diāna Mazjāne

 

Klašu audzinātāji

Ieva Zariņa

Kopienas darba grupa:

Mērija Bašta, Ilze Biedriņa, Burkhardte Baiba, Aija Grīvane, Madlēna Ūdre, Ilze Osipova, Ieva Sebre, Singurs Zariņš, Jana Damberga, Ieva Smildzēja, InessaTarasova, Lauris Karlušas, Iveta Kālberga, Asja Kuike, Agnese Ozola, Ilona Zitmane, Anita Indriksone, Dina Alkšbirze, Laila Gedrovica, Sandra Zvirgzdiņa, Alīna Jackeviča, Ieva Zariņa, Dace Tindenovska, Krišjānis Roze, Solvita Gulbe.

Kopienu vadītāju pienākumi 2021./2022. māc.g.

  1. 1x mēnesī organizēt kopienā iesaistīto skolotāju tikšanos.
  2. 1x gadā kopienas organizēts pasākums skolēniem.
  3. 1.x gadā organizēt mācību braucienu kopienas pedagogiem.
  4. 1.x pusgadā piedāvāt dalīšanos pieredzē novadu pedagogiem atklātajās stundās.
  5. Organizēt AS par pedagogu apmeklētajiem tālākizglītības kursiem, semināriem u.c.
  6. AS vadības komandai 1x sem. vai pēc nepieciešamības.
  7. Sadarbība ar novada jomu koordinatoriem.
  8. Iesniegt ierosinājumus apskatāmo tēmu papildināšanai kopienu darba plānošanā.
  9. Kopienas darba protokolēšana.

Protokola paraugs: