Lietotāja profils
Ielogojies ar kādu no sociālajiem tīkliem

draugiem.lv twitter.com facebook.com
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Audzināšana

Audzināšanas darba prioritātes 

Ģimnāzijas prioritātes audzināšanas darbā 2020. - 2023. gadam. Prioritātes noteiktas atbilstoši Ģimnāzijas nolikumā(apstiprināts ar Talsu novada domes 2016. gada 16. jūnija lēmumu Nr.354) izvirzītajiem uzdevumiem. 

 2020./2021.

2021./2022.

2022./2023.

  • Atbalsta nodrošināšana skolēniem attālinātā mācību procesa organizēšanā un audzināšanas satura īstenošanā, izmantojot darba metodes atbilstoši attālinātajam mācību procesam.

 

  • Audzināšanas un karjeras izglītības jautājumu iekļaušana mācību saturā, sadarbojoties ar skolēnu ģimenēm. 
  • Pilsoniskā audzināšana(kultūras un mākslas praktizēšana un jaunrade, izglītojamo personiskā līderība, izglītojamo sabiedriskās iniciatīvas veicināšana).

Izglītības procesā sasniedzamais rezultāts ir skolēna personība un tai piemītoši tikumi.

Audzināšanas mērķis - nodrošināt iespēju katram izglītojamam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību sabiedrībā, veicināt izglītojamā izpratni par vērtībām un tikumiem, sekmējot to iedzīvināšanu, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas valstij un Latvijas Republikas Satversmei.

Klases audzinātāja(s)

Klase

Alkšbirze Dina

1.a

Indriksone Anita

1.b

Jackeviča Alīna

1.c

Gulbe Solvita

2.a

Zitmane Ilona

2.b

Zariņa Ieva

2.c

Mārtinsone Aija

3.a

Ozola Agnese

3.b

Tindenovska Dace

4.a

Zvirgzdiņa Sandra

4.b

Kuike Asja

5.a

Tenberga Ina

5.b

Kālberga Iveta

6.a

Karlušas Lauris

6.b

Aveniņa Maija

 

7.a

Ūdre Madlēna

7.b

Bašta Mērija

8.a

Biedriņa Ilze

8.b

Osipova Ilze

8.c

Damberga Jana

9.a

Grīvane Aija

9.b

Burkhardte Baiba

9.c

Sebre Ieva, Zariņš Singurs

10.

Smildzēja Ieva

11.

Zaļkalne Zane

12.a

Tarasova Inessa

12.b