Lietotāja profils
Ielogojies ar kādu no sociālajiem tīkliem

draugiem.lv twitter.com facebook.com
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Metodiskais darbs

Metodiskā padome

Talsu Valsts ģimnāzijā

 

MP vadītāja – direktora vietniece izglītības jomā Ilze Kļaviņa

Talsu Valsts ģimnāzijas direktors

Direktora vietnieces izglītības jomā

Metodiķe

Bibliotekāre

Gundars Sebris

(29474681)

 

Iveta Kālberga

 

Ieva Smildzēja 

Līksma Sokolova

Metodisko kopienu vadītāji

Metodiskā darba 2022./2023. mācību gada prioritātes

1. Stundu vērošana, savstarpējā stundu vērošana un analīze.


Metodiskā darba 2021./2022. mācību gada prioritātes

1. Atbalstīt un veicināt pedagogu savstarpējo sadarbību kopienās kompetenču satura īstenošanai.
2. Apzinot Talsu Valsts ģimnāzijas un novada pedagogu vajadzības, organizēt nepieciešamo
profesionālo pilnveidi.
3. Veicināt Talsu Valsts ģimnāzijas un novada pedagogu dalīšanos pieredzē un atspoguļot labās prakses piemērus atklātajās stundās.

Metodiskā darba 2020./2021. mācību gada prioritātes

1. Skolotāju kompetences pilnveidošana un sadarbības veicināšana jaunā mācību satura
plānošanā un īstenošanā.
2. Atbalsts pašvadītas mācīšanās veicināšanai.
3. Atbalsts skolēnu emocionālajai audzināšanai.

 

Talsu Valsts ģimnāzijas metodiskā darba nolikums