Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Talsu sākumskolu pievieno Talsu Valsts ģimnāzijai 06.03.2020 19:17

Mārītes Raks-Lasmanes raksts "Talsu sākumskolu pievieno Talsu Valsts ģimnāzijai"/Talsu Vēstis, 6.03.2020.

Raksts:

http://www.talsuvestis.lv/2020/03/06/talsu-sakumskolu-pievieno-talsu-valsts-gimnazijai/


Pievienotie attēli