Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Raksts par atgriešanos skolā pēc remonta 14.09.2021 14:25

Kristīnes Kārkliņas raksts "Saviļņojošs brīdis, atgriežoties otrajās mājās"/Talsu Vēstis, 14.09.2021.

Raksts pieejams: http://www.talsuvestis.lv/2021/09/14/savilnojoss-bridis-atgriezoties-otrajas-majas/