Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Valsts mācību priekšmetu olimpiāžu, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu, profesionālās ievirzes, profesionālās izglītības iestāžu un interešu izglītības valsts konkursu un sporta sacensību Talsu novada laureātu godināšanas pasākums
06.06.2019 plkst. 10.00


Valsts mācību priekšmetu olimpiāžu, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu, profesionālās ievirzes, profesionālās izglītības iestāžu un interešu izglītības valsts konkursu un sporta sacensību Talsu novada laureātu godināšanas pasākums plkst. 10.00 Talsu tautas namā.

Visi notikumi