Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Talsu novada skolēnu ZPD lasījumi Talsu Valsts ģimnāzijā
20.02.2018 plkst. 13.00


Talsu novada skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumi plkst. 13.00 Talsu Valsts ģimnāzijā.

Visi notikumi