Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Talsu novada laureātu godināšanas pasākums Talsu tautas namā
07.06.2017 plkst. 13.00


Kurzemes reģiona un valsts mācību priekšmetu olimpiāžu, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu, profesionālās ievirzes, profesionālās izglītības iestāžu un interešu izglītības valsts konkursu un sporta sacensību Talsu novada laureātu godināšanas pasākums plkst. 1300 Talsu tautas namā.

Visi notikumi