Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Skolu vadības komandu profesionālās pilnveides programmas “Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā” (54 stundas) 2.grupai 6.nodarbība
25.01.2019 plkst. 10.00


Skolu vadības komandu profesionālās pilnveides programmas Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā” (54 stundas)  Valsts izglītības satura centra īstenotā ESF projekta Nr. 8.3.1.1./16/I/002 "Kompetenču pieeja mācību saturā" ietvaros 2.grupai 6.nodarbība plkst. 10.00 Talsu Valsts ģimnāzijā.

 

Visi notikumi