Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Seminārs vispārizglītojošo skolu skolotājiem TVģ
19.09.2016 plkst. 10.00


Seminārs vispārizglītojošo skolu priekšmetu grupas „Cilvēks un sabiedrība” skolotājiem „Karjeras vadības prasmju attīstīšana mācību priekšmeta saturā” (6 stundas) plkst. 10.00 Talsu Valsts ģimnāzijā.

Visi notikumi