Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Seminārs skolu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā
15.01.2018 plkst. 13.00


Seminārs skolu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā (Arnolda Brūdera lekcija “Uz vērtībām balstīta bērnu un jauniešu motivēšana savu prasmju un spēju izkopšanai un attīstībai”) plkst. 13.00 Talsu novada BJC.

Visi notikumi