Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Reģionālā konference "Radošums un skolēnu motivācija mācību procesā"
10.01.2015 plkst. 10.00


Jelgavas Izglītības pārvalde un Jelgavas Valsts ģimnāzija

 REĢIONĀLĀ KONFERENCE

Radošums un skolēnu motivācija mācību procesā

Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Reģionālās partnerības” projekts

„ Jaunākās pieejas svešvalodu mācīšanā Turcijā un Latvijā – IKT valodu klasē” („New Approaches to Foreign Language Teaching in Turkey and Latvia – ICT in Language Classes”) .

 PROGRAMMA

Jelgavas Valsts ģimnāzijā, Jelgavā, Mātera ielā 44

2015.gada 10.janvārī 

8.30 - 9.00

Reģistrēšanās. Rīta kafija

9.00 – 9.10

Konferences atklāšana

9.10 – 10.10

 

10.10-11.00

* Starpdisciplinaritāte un uzņēmējspēja: jaunie pedagoģiskie izaicinājumi (Karine Oganisjana, LU vadošā pētniece,Dr. paed.)

*Kāpēc un kā starpdisciplinaritāte vairo mācīšanās motivāciju (Tatjana Koķe,RSU mācību prorektore,Dr. paed.)

Radošās darbnīcas

 

 

11.05-12.05

1. Radošums, spontalitāte-atslēga uz skolēnu sirdīm.(Eva Tabore, psiholoģe, drāmas terapeite)

2. Skolēnu mācīšanās motivācijas veicināšana.(Uldis Dzērve,LU DZM IC speciālists)

3. IKT pielietojums mācību stundā (darbs ar planšetdatoriem) (TatjanaSavicka, DobelesVĢ angļu valodas skolotāja)

12.15 – 12.50

Kafijas pauze

12.50 – 13.50

Radošās darbnīcās

13.50 – 14.00

Konferences noslēgums

 

Visi notikumi

Atslēgvārdi

tālākizglītība