Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Pedagoģiskās padomes mācību gada noslēguma sēde
09.06.2016 plkst. 09.00


Pedagoģiskās padomes sēde par pēcpārbaudījumu rezultātiem un pārcelšanu, eksāmenu rezultātiem un atzinības rakstiem.

Visi notikumi