Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Dalība Kurzemes reģiona 11. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē 03.03.2020 21:24

Kurzemes reģiona 11. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē Liepājā 28. februārī tika prezentēti un vērtēti Talsu Valsts ģimnāzijas 35 autoru 22 ZPD daudzveidīgās zinātņu nozarēs – dabaszinātnēs, lauksaimniecības zinātnēs, medicīnas un veselības zinātnēs, ekonomikā un uzņēmējdarbībā, socioloģijā, psiholoģijā, izglītības zinātnē,  vēsturē, tieslietās, kulturoloģijā.

Kopumā Kurzemes reģiona konferencē tika prezentēti un vērtēti  ZPD, atzīmējot izglītības iestādes ar lielāko pārstāvēto ZPD skaitu: Liepājas Valsts ģimnāzija – 7, Liepājas Draudzīgā aicinājuma 5.vidusskola – 7,  Saldus vidusskola – 7, Saldus novada Druvas vidusskola – 14, Liepājas 6.vidusskola – 13, Ventspils Valsts ģimnāzija – 11, Liepājas 15. vidusskola – 11, Kuldīgas Centra vidusskola – 13, Dundagas vidusskola – 8, Rojas vidusskolas – 6, Talsu Kristīgā vidusskola – 6, Valdemārpils vidusskola – 4, Talsu 2. vidusskola – 2, Talsu Valsts ģimnāzija – 22. 

Ekspertu komisijas, atbilstoši Latvijas skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferences nolikumam, apkopoja iegūtos punktus recenzijas un prezentācijas kopsummā un izvirzīja uz ZPD valsts konferenci Talsu Valsts ģimnāzijas 22 autoru kvalitatīvi izstrādātos pētniecības darbus  ( iegūti I, II pakāpes diplomi ).

Par Kurzemes reģionā visaugstāk novērtētiem darbiem liecina iegūtie I, II, III pakāpes diplomi un atzinības

I pakāpes diploms  (6) – dabaszinātnēs Annijai Bērzai un Līvai Kristai Učelniecei,  vadītāja Ilze Ventiņa; lauksaimniecības zinātnēs Montai Megijai Učelniecei un Artim Zutim, vadītājs Mārtiņš Danne, izglītības zinātnē Lainei Maritai Bārzdelei un Elizabetei Annai Bernānei, vadītāja Antra Grūbe, izglītības zinātnē Luīzei Cīrulei un Katei Katrīnei Kalniņai, vadītāja Anda Šņoriņa, kulturoloģijā Agnesei Beātei Pelītei, vadītāja Antra Grūbe, vēsturē Katrīnai Brikmanei un Helēnai Siliņai, vadītāja Antra Grūbe.

II pakāpes diploms (7) – dabaszinātnēs Robertam Pičukanam, vadītājs Mārtiņš Danne, medicīnā un veselības zinātnēs Elenai Prihodjko un Emīlijai Sebeckai, vadītāja Ilze Ventiņa, ekonomikā un uzņēmējdarbībā Valērijai Kuzmickai un Adrianam Vilcānam, vadītāja Ieva Sebre, medicīnā un veselības zinātnēs Dainai Katrīnai Andriksonei un Ketlinai Kālbergai, vadītāja Antra Grūbe, vēsturē Katrīnai Dziemidovai un Sanijai Kristai Kārlsbergai, vadītāja Antra Grūbe, kulturoloģijā Viktorijai Gilbertei, vadītāja Antra Grūbe, kulturoloģijā Sindija Stella Balode, vadītāja Anda Lāce.

III pakāpes diploms (7) – dabaszinātnēs Katei Bambānei un Viktorijai Alisei Kukitei, vadītājs Mārtiņš Danne, medicīnas un veselības zinātnēs Mikum Arumam, vadītājs Artis Raitums, ekonomikā un uzņēmējdarbībā Gustam Endolam un Rūdolfam Siliņam, vadītāja Ieva Sebre, socioloģijā Anetei Apsei, vadītāja Ieva Smildzēja, socioloģijā Dāvim Indriksonam, vadītāja Ieva Smildzēja, psiholoģijā Karlīnai Sokolovai un Renātei Spirgai, vadītāja Ieva Smildzēja, tiesību zinātnēs Oskars Valts Feldmanis, vadītāja Antra Grūbe.

Atzinība – medicīnas un veselības zinātnēs Vanesai Aleksīnai un Ansim Kasparam Grīnbergam, vadītājs Singurs Zariņš, psiholoģijā Dināram Celmam, vadītāja Ilze Kļaviņa.

Apsveicam visus ZPD autorus un vadītājus ar ļoti kvalitatīvu sniegumu zinātniskās pētniecības jomā!

ZPD, kuri recenzijas un prezentācijas vērtējumu kopsummā ir saņēmuši vismaz 80 punktus, tiek izvirzīti uz valsts ZPD konferenci 3. un 4. aprīlī Jelgavā, LLU.

Gatavosimies mutvārdu stenda (plakātu) prezentācijai klātienē pēc šādiem kritērijiem: 1) stenda plakāta saturs un noformējums; 2) diskusija; 3) pētījuma oriģinalitāte un praktiskais ieguldījums problēmas risinājumā.

Sagatavoja Māra Spicberga

29.02.2020.

 


Pievienotie attēli


Atslēgvārdi

zpd