Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

ZPD valsts konferences rezultāti 02.04.2021 12:06

Publicēti Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferences 2021 rezultāti. Ceturtdien, 1.aprīlī, daļa autoru sniedza atgriezensiko saiti par darbu un rezultātu, sakot paldies darba vadītājiem par sadarbību. 

Apsveicam ZPD autorus ar augsto novērtējumu valsts konferencē!

Una Medne (12.b) - I pakāpe sociālās zinātnēs, vadītāja Antra Grūbe.

Elīna Jākabsone (12.b) - II pakāpe humanitārās un mākslas zinātnē, vadītāja Antra Grūbe.

Megija Medne (11.a) un Patrīcija Estere Doniņa (11.b) - III pakāpe medicīnas un veselības zinātnē, vadītāja Ilze Ventiņa.

Karīna Marta Alkšbirze (11.a) - III pakāpe sociālās zinātnēs, vadītāja Ieva Smildzēja.

Anna Marija Liepiņa (11.a) un Anna Marta Zēberga (11.a) - III pakāpe sociālās zinātnēs, vadītāja Antra Grūbe.

Lai svētku prieks arī par šiem sasniegumiem!

direktora vietniece mācību darbā Ilze Kļaviņa


Pievienotie attēli


Atslēgvārdi

zpd