Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

ZPD konference Liepājā 25.03.2018 21:21

Kurzemes reģiona 9. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē Liepājā 23. martā tika prezentēti un vērtēti Talsu Valsts ģimnāzijas 33 autoru 21 ZPD 15 zinātņu nozarēs – vides zinātnē, zemes zinātnē, valodniecībā, ekonomikā, vēsturē, tieslietās, filozofijā, politoloģijā, ķīmijā, inženierzinātnē, veselības zinātnē, informātikā, fizikā, kulturoloģijā, psiholoģijā.

Kopumā Kurzemes reģiona konferencē tika prezentēti un vērtēti 225 ZPD, atzīmējot izglītības iestādes ar lielāko pārstāvēto darbu skaitu: Liepājas Valsts ģimnāzija – 10, Liepājas Draudzīgā aicinājuma 5. vidusskola – 11, Saldus vidusskola – 11, Saldus novada Druvas vidusskola – 13, Liepājas 6. vidusskola – 13, Ventspils Valsts ģimnāzija – 14, Talsu Valsts ģimnāzija – 21.

Ekspertu komisijas, atbilstoši Latvijas skolēnu 42. zinātniskās pētniecības darbu konferences nolikumam, apkopoja iegūtos punktus recenzijas un prezentācijas kopsummā un izvirzīja uz ZPD valsts konferenci visus mūsu 33 autoru kvalitatīvi izstrādātos pētniecības darbus (VISUS 21 ZPD)Par Kurzemes reģionā visaugstāk novērtētiem darbiem liecina iegūtie I, II, III pakāpes diplomi un atzinības.

I pakāpes diploms – vēsturē Paulai Kļaviņai, vadītāja Antra Grūbe; veselības zinātnē Alisei Ķierpei un Andrim Raivim Verneram, vadītāja Ilze Ventiņa; filozofijā Karīnai Jūlijai Spundei un NikolaiŠakalei, vadītāja Antra Grūbe; informātikā Krišjānim Klāvam Jurkānam un Mārim Nagobadam, vadītājs Jānis Gedrovics.

II pakāpes diploms – vēsturē Egijai Grencei, vadītāja Antra Grūbe; tieslietās Beātei Hermansonei, vadītāja Antra Grūbe; politoloģijā Rūtai Amsterei un Laurai Brālei, vadītāja Antra Grūbe; inženierzinātnē Danielam Pelītem, vadītājs Gints Dreifogels.

III pakāpes diploms – ķīmijā Laimai Bērziņai un Robertam Jānim Gaigalam, vadītāja Ilze Ventiņa; kulturoloģijā Nannijai Pētersonei, vadītāja Līksma Sokolova; inženierzinātnē Mārtiņam Gruntem un Emīlam Vēverim, vadītājs Jānis Gedrovics; zemes zinātnē Aleksandram Kļavam un Valteram Podskočijam, vadītājs Gundars Sebris.

Apsveicam visus ZPD autorus un vadītājus ar ļoti kvalitatīvu sniegumu zinātniskās pētniecības jomā!

Gatavosimies ZPD valsts konferencei, kas notiks 20. – 21. aprīlī Rīgā!

Direktora vietniece izglītības jomā Māra Spicberga


Pievienotie attēli


Atslēgvārdi

zpd, konference