Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Zinātniski pētniecisko darbu konference 15.02.2017 11:07

14. februārī Talsu Valsts ģimnāzijas 11. un 12. klašu skolēni, 56 zinātniski pētniecisko darbu autori, prezentēja 42 darbus humanitāro, sociālo un dabaszinātņu sekcijās 17 dažādās nozarēs. Skolēni no 10. un 11. klasēm vēroja prezentācijas, lai gūtu pieredzi, rakstot savus darbus nākamajos gados.

No 42 darbiem 30 darbi izvirzīti Talsu novada skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumiem, kas notiks 24. februārī.

Sakām paldies ekspertiem - savas jomas speciālistiem, ģimnāzijas absolventiem, skolotājiem, 12. klases skolēniem, kas savus darbus jau bija aizstāvējuši iepriekšējā mācību gadā.


Vēlam veiksmi autoriem novada konferencē!


Pievienotie attēli

Pievienotie faili

Pievienotās galerijas

Zinātniski pētniecisko darbu konference


Atslēgvārdi

zpd