Lietotāja profils
Ielogojies ar kādu no sociālajiem tīkliem

draugiem.lv twitter.com facebook.com
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Vērtēšanas formu būtiskākās pazīmes, tās realizētāji un ietekme uz mācīšanās procesu 05.12.2021 18:42

Piektdien, 26. novembrī, Talsu Valsts ģimnāzijas pedagoģes Ilze Ventiņa un Ilze Kļaviņa vadīja kursus pedagogiem no Nīckrāces pamatskolas, daloties savās zināšanās un pieredzē par vērtēšanu.

Nodarbības mērķis bija veicināt pedagogu izpratni par vērtēšanas nozīmīgumu kompetencēs balstīta mācību satura ieviešanā, paplašinot zināšanas, prasmes daudzveidīgi veikt jēgpilnu, kvalitatīviem sasniedzamiem rezultātiem atbilstošu formatīvo un summatīvo vērtēšanu.

Pēc kursu norises tika iegūta šāda atgriezeniskā saite.

  1. Gūtas zināšanas, kā arī praktiskie piemēri, kuri dos iespēju sava darba kvalitātes uzlabošanai.
  2. Tika dota iespēja uzdot un gūt atbildes uz katra pedagoga individuālajiem jautājumiem.
  3. Nodarbībā tika dota iespēja sekot no pedagogam ērtas atrašanās vietas, kā arī tika nodrošināts labvēlīgs mikroklimats un gaisotne.
  4. Lektores vērtētas kā lietpratējas minētajā jomā ar ļoti labām komunikācijas prasmēm.