Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

tiešsaistes kurss par dezinformācijas apkarošanu skolās 08.02.2022 08:38

European Schoolnet (EUN) mācību akadēmija sadarbībā ar projektu “Facts4All” aicina visu priekšmetu skolotājus piedalīties bezmaksas tiešsaistes kursā (MOOC) par dezinformācijas apkarošanu tiešsaistes portālos un sociālajos medijos skolu kontekstā.

Medijpratības projekta “Facts4All” tiešsaistes kurss dod iespēju pamatskolas un vidusskolas skolotājiem izstrādāt un ieviest mehānismus, lai veicinātu kritisko domāšanu un risinātu tiešsaistes dezinformācijas problēmas, izmantojot starppaaudžu sadarbību un kopienas iesaistīšanos. Kurss ir paredzēts jebkura priekšmeta pamatskolas un vidusskolas skolotājiem. Laipni aicināti pievienoties arī citi izglītības speciālisti un ieinteresētās personas, piemēram, skolu vadītāji, skolu atbalsta personāls un politikas veidotāji, kuriem ir interese par šo tēmu.

Mērķi:

  • Spēt atpazīt svarīgākās dezinformācijas problēmas savās kopienās.
  • Identificēt dezinformāciju tiešsaistē un saprast, kas tā ir, un kādas metodes un mehānismi tiek izmantoti, lai izveidotu, izplatītu un pastiprinātu dezinformāciju, izmantojot tīmekli.
  • Spēt atpazīt, kā nepareiza informācija un dezinformācija neizbēgami sagroza un polarizē publiskās debates gan bezsaistē, gan tiešsaistē.
  • Izpētīt un aptvert sociālo mediju rīku aktīvāku izmantošanu, īpaši sadarbības iespējas un satura veidošanas iespējas sociālo mediju platformās.
  • Izstrādāt pieeju, kura balstās uz starppaaudžu saikni kopienās, kas pielāgota skolu vajadzībām un uzrunā ieinteresētās puses, piemēram, vietējos politikas veidotājus.
  • Satuvināt vietējo sabiedrību, mēģinot radīt pozitīvas pārmaiņas.

Šis ir pašvadīts kurss, taču ir daži termiņi, kuriem jāpievērš uzmanība (testiem un/vai atgriezeniskās saites aktivitātēm).

Kurss ilgs piecas ar pus nedēļas, aptuvenais apjoms – 15 stundas.

Kursa moduļi

  1. modulis: Informācijas izaicinājumi kopienās: iepazīšanās ar (atvērts 14.03.2022)
  2. modulis. Tīmeklis, sociālie mediji un informācijas izaicinājumi (atvērts 21.03.2022)
  3. modulis. Labas prakses un kopēju pieeju izstrāde informācijas problēmu risināšanai (atvērts 28.03.2022)
  4. modulis: Skolas politika un prakse dezinformācijas apkarošanā (atvērts 04.04.2022) 

Tēma: “Facts4All MOOC: Schools Tackling Disinformation”
Norises laiks: 14.03.2022. – 21.04.2022.
Darba valoda: angļu

Lai piedalītos kursā, jāreģistrējas European Scoolnet Academy portālā. Pēc veiksmīgas dalības kursā dalībniekiem saņem European Schoolnet izdotu apliecinājumu par dalību. Kurss ir bezmaksas.

Informācijas avots: European Schoolnet Academy izglītības portāls.Pievienotie attēli