Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Talsu Valsts ģimnāzijas pašvērtējuma ziņojums 18.04.2016 13:59

Talsu Valsts ģimnāzija, gatavojoties akreditācijai, publisko pašvērtējuma ziņojumu. Pašvērtējuma ziņojumā ir dots ģimnāzijas darbības vispārējs raksturojums, nosaukti darbības pamatmērķi un raksturota iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana, kā arī iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde.

Ģimnāzijas darbība izvērtēta 7 pamatjomās:

  • mācību saturs,
  • mācīšana un mācīšanās, 
  • skolēnu sasniegumi, 
  • atbalsts skolēniem, 
  • skolas vide,
  • resursi,
  • skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.
 
Pašvērtējuma ziņojums:
 
1. pielikums:  
2. pielikums: 
3. pielikums:  
4. pielikums:  
5. pielikums: 
6. pielikums:  

Pievienotie attēli


Atslēgvārdi

pašvērtējums, ģimnāzija