Lietotāja profils
Ielogojies ar kādu no sociālajiem tīkliem

draugiem.lv twitter.com facebook.com
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Svētki sākas! 30.10.2014 12:17

Mācību iestādes pedagogi un tehniskie darbinieki tika aicināti uz svinīgu pieņemšanu pie Talsu novada domes priekšsēdētāja Aivara Lācarus. „95 gadi – tas cilvēkam ir ļoti liels vecums, bet skolai – pieklājīgs. Jubileju atzīmēsiet ar svinībām un svētkiem, bet tiem sekos darbs un gatavošanās jau nākamajai jubilejai. Domāju par to, kāds ir jūsu sapnis par Talsu Valsts ģimnāziju tās simtgadē, kā panākt, lai šis sapnis neatšķirtos no tā, ko dzīvē iespējams iegūt. Talsu novada attīstības plānā ģimnāzijai ir dota zaļā gaisma, jāsakārto tās infrastruktūra, zināt, kādā stāvoklī ir stadions un fasāde. Lai šos mērķus īstenotu, ir daudz jāstrādā, no kopējās vīzijas un darba būs atkarīgs, ko sagaidīsiet pēc pieciem gadiem,” Talsu Valsts ģimnāzijas skolotājus un darbiniekus uzrunāja Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus.

Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps vēlēja, lai pēc pieciem gadiem „Talsu Valsts ģimnāzija, tās skolotāji, absolventi un audzēkņi ir vadošie ne tikai Kurzemes augšpusē, bet arī līdz Daugavai un vēl tālāk”!

Savukārt izglītības iestādes direktors Gundars Sebris atgādināja, ka pagājuši deviņi gadi, kopš skola ieguvusi ģimnāzijas statusu. „Izglītības un zinātnes ministrijas sanāksmē tika izvirzīti jauni kritēriji ģimnāzijas statusam – skolēnu skaits no 10. līdz 12. klašu grupā, centralizēto eksāmenu rezultāti un piedāvāto mācību programmu daudzums. Mūsu ģimnāzija šos kritērijus iztur. Skolai ir svarīgi būt kopsolī ar Talsu novadu un Talsu pilsētu.  Vieni neesam cīnītāji – mēs varam daudz darīt saturiskajā jomā, bet nodrošināt modernu mācību vidi bez pašvaldības atbalsta nevaram,” uzsvēra G. Sebris.

Īpašus apbalvojumus saņēma Talsu Valsts ģimnāzijas pedagoģe Ilze Ventiņa, Antra Grūbe un Antra Kalniņa. Apsveicam!

Svinīgajā pieņemšanā A. Lācarus pasniedza novada augstāko apbalvojumu – Atzinības rakstu – divām pedagoģēm. Ilzei Ventiņai par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu skolēnu izglītošanā Talsu novadā un nozīmīgu ieguldījumu pilsoniskajā audzināšanā un Antrai Kalniņai par godprātīgu un radošu darbu un nozīmīgu ieguldījumu Talsu novada attīstībā.

Savukārt Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts tika pasniegts vēstures skolotājai Antrai Grūbei – par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā.

Svinīgajā pieņemšanā muzicēja  "Talsu trio", kas savu uzstāšanos noslēdza ar Talsu pilsētas himnu.

Talsu Valsts ģimnāzijas salidojumu 25. oktobrī apmeklēja vairāk nekā 1000 dalībnieku. Īpašs notikums bija svētku koncerts, kur ar emocionāliem priekšnesumiem uzstājās šim notikumam par godu izveidotais absolventu koris.

www.talsi.lv


Pievienotie attēli

Pievienotās galerijas

Svētki sākas!


Atslēgvārdi

salidojums, pedagogi