Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Svešvalodu konkursā - Kelina Švēde-Grīnberga 12.02.2016 13:26

30. janvārī Rīgas Valsts vācu ģimnāzija organizēja atklāto angļu valodas konkursu 6. un 9. klašu audzēkņiem un atklāto vācu valodas konkursu 6. un 9. klašu audzēkņiem.

Atklātajā angļu valodas konkursā tiek pārbaudītas izglītojamo lasīšanas, klausīšanās, valodas lietojuma un rakstīšanas prasmes un iemaņas, atbilstoši valodas prasmes A2 / B1 līmenim.

Konkurss notiek divos posmos. Pirmajam konkursa posmam- tiešsaistes testam varēja pieteikties ikviens 9.klases izglītojamais, kurš pamatizglītību apgūst jebkurā Latvijas skolā. Nokārtojot tiešsaistes testu nepieciešamajā līmenī, Rīgas Valsts vācu ģimnāzija uzaicina piedalīties konkursa 2. posmā klātienē. Uz 2. kārtu tika uzaicināta arī ģimnāziste Kelina.

Talsu Valsts ģimnāziju konkursā pārstāvēja Kelina Švēde-Grīnberga (9.a) un ieguva atzinību par sasniegtajiem rezultātiem. Skolniece konkursam gatavojās kopā ar ģimnāzijas angļu valodas skolotāju Zani Zaļkalni.Apsveicam Kelinu un viņas skolotāju!


Pievienotie attēli


Atslēgvārdi

konkurss, valsts ģimnāzijas