Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Sveicam 16.11.2021 18:58

Patriotiskajā nedēļā Talsu novada pašvaldība godina un izsaka pateicību par ieguldījumu novada labā. Lepojamies ar trīs Talsu Valsts ģimnāzijas pārstāvjiem. Izcilības balva tiek piešķirta mūsu Mārai Spicbergai, atzinības balva Antrai Kalniņai, bet goda balva piešķirta Zigurdam Bērzkalnam. Apsveicam!

MĀRAI SPICBERGAI, Talsu Valsts ģimnāzijas ilggadējai skolotājai un direktora vietniecei izglītības jomā − par mūža ieguldījumu izglītības jomas attīstībā un būtiskiem nopelniem, izveidojot sistēmu skolēnu izcilībai zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, kas nesusi Talsu pilsētas un novada vārdu valsts līmenī daudzu gadu garumā Latvijas Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencēs.

ANTRAI KALNIŅAI, Talsu Valsts ģimnāzijas direktora vietniecei saimnieciskajā darbā − par pašaizliedzīgu darbu un būtiskiem nopelniem Talsu novada attīstībā;

ZIGURDAM BĒRZKALNAM, Talsu Valsts ģimnāzijas tehniskajam darbiniekam − par pašaizliedzīgu darbu un būtiskiem nopelniem Talsu novada attīstībā;Pievienotie attēli