Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Svarīga informācija 04.08.2020 11:51

7. augustā Talsu novada pašvaldība parakstīs līgumu ar piegādātāju apvienību SIA “Telms” un SIA “Stats” par Talsu Valsts ģimnāzijas pārbūvi. Lai gan būvniecības procesā skolēniem būs jāpielāgojas neierastai mācību videi, tomēr pēc nepilna pusgada iegūtais rezultāts būs tā vērts.

7. augustā Talsu Valsts ģimnāzijas telpās skolas atslēgas tiks nodotas būvniekiem: piegādātāju apvienībai SIA “Telms” un SIA “Stats”. Par 1 436 174,61 eiro mācību vide Talsu Valsts ģimnāzijā pārtaps līdz nepazīšanai. Paredzēts pilnībā pārbūvēt skolas mācību kabinetus, gaiteņus un sanitārās telpas.

Talsu Valsts ģimnāzija kopā ar Talsu novada pašvaldību izstrādājusi mācību procesa organizāciju būvdarbu laikā. 1. klašu audzēkņiem mācības tiks nodrošinātas Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā, 2. un 3. klašu audzēkņiem stundas notiks pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”, “Zvaniņš” un “Pīlādzītis”. 4.-6. klašu skolēniem mācību process tiks organizēts Talsu mākslas skolas un bijušās Talsu bērnu bibliotēkas telpās, bet 7.-12. klašu audzēkņi dosies uz Virbu pamatskolas ēku.

Izvēlētās telpas tiks pielāgotas mācību procesa vajadzībām, tāpat, izvērtējot nepieciešamību, tiks nodrošināta ēdināšana.
Mācību process tiks pārrunāts ar katru klases audzinātāju, kuri savukārt sazināsies ar bērnu vecākiem.

Talsu Valsts ģimnāzijas pārbūve ir daļa no 2018. gadā iesāktā projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Talsu novadā”, kas kopumā paredz vairāk nekā 4 000 000 eiro ieguldīšanu Talsu pamatskolā, Talsu 2. vidusskolā un Talsu Valsts ģimnāzijā. Par projekta līdzekļiem izglītības iestādēm iegādātas ergonomiskas mēbeles, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, kā arī būtiski uzlabota pilsētas āra sporta infrastruktūra, atjaunojot stadionu pie Talsu Valsts ģimnāzijas.

Projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Talsu novadā” kopējās izmaksas ir 4 494 861,59 eiro (ERAF finansējums 3 673 940 eiro, valsts budžeta finansējums 162 058,59 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 658 863 eiro). Projekta īstenošanas termiņš ir līdz 2021. gada 31. decembrim.

Šīs nedēļas laikā tiks sniegta informācija par skolēnu transporta nodrošinājumu.

Informāciju sagatavoja Talsu novada pašvaldība


Pievienotie attēli