Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Sociālo zinību stunda 15.10.2020 21:14

Oktobrī 7.klašu skolēni sociālajās zinībās apgūst tēmu "Personība", tās veidošanas un attīstīšanas iespējas. Skolēni izteica viedokli, ka personības veidošanos ļoti būtiski ietekmē draugi un ļoti bieži draugu viedoklis dominē pār vecāku viedokli, tāpēc, lai skolēniem parādītu dažādu skatījumu un pieredzi jautājumos, kas skar tādas tēmas kā draudzība, draugu izvēle, apsmiešana, atstumšana, kā rīkoties situācijās, kas aizskar tavu personību, tika aicināti vidusskolēni dalīties savā pieredzē, veidojot diskusiju. 7.klases skolēniem ļoti patika šāda tēmu apguve. Paldies 10. un 12.klašu uzņēmīgajiem jauniešiem.

Skolotāja Ieva Smildzēja


Pievienotie attēli