Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference valstī 01.05.2014 14:46

No Talsu Valsts ģimnāzijas uz Latvijas 38. skolēnu zinātnisko konferenci pārstāvēt Kurzemes reģionu tika izvirzīti 10 darbi, no tiem uz konferenci uzaicināja septiņu darbu autorus.

Valstī darbus prezentēja:

12.a klases skolnieces Annija Admidiņa, Madara Bērziņa (Ilze Ventiņa) - „Latvijas ārstniecisko sēņu un šitake sēņu kā antioksidantu avotu salīdzinājums”, ķīmija;

12.a klases skolnieki Uvis Egliens, Renards Ozoliņš (Imants Fokerots) – „Daudzdzīvokļu māju elektroenerģijas patērētāju shēmu un aizsardzības risinājumi”, fizika;

12.a klases skolnieki Edgars Vilks, Mārcis Šnēbergs (Imants Fokerots) – „Elektroenerģijas patēriņš tukšgaitā”, fizika;

12.a klases skolniece Agnese Krūmiņa (Līksma Sokolova) – „Skolas formas Padomju Latvijā un valkāšanas tradīcijas mūsdienās”, kulturoloģija;

 12.a klases skolnieks Roberts Šnikvalds (Antra Grūbe) – „Jauniešu tiesas un to ieviešanas iespējas Latvijā”, tieslietas;

 12.b klases skolnieks Edgars Kviatkovskis (Aina Stāmere) – „Mežu uzraudzība un apsaimniekošana Ziemeļkurzemē”, zemes zinātne;

12.b klases skolnieces Madara Jēgere, Agnese Kirilova (Ieva Smildzēja) – „Sociālā tīkla www.twitter.com lietderīgas izmantošanas iespējas mūsdienu jaunietim”, informātika.

 

2. pakāpi valstī ķīmijas sekcijā ieguva Annija Admidiņa un Madara Bērziņa!

3. pakāpi valstī zemes zinātnes sekcijā ieguva Edgars Kviatkovskis!

Apsveicam jauniešus!


Pievienotie attēli


Atslēgvārdi

zpd, konkurss