Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Skolēnu ekskursijas septembrī 07.10.2021 19:26

Pateicoties “Latvijas skolas somas finansējumam”, skolēniem ir iespēja apmeklēt muzejnodarbības, apskatīt kultūrvēsturiskus objektus ārpus sava novada. Laikā, kad Covid-19 apstākļos ģimenēs ievērojami mainījusies finansiālā situācija, mēs, kā skolotāji, esam īpaši pateicīgi, ka varam visu klašu skolēniem nodrošināt iespēju doties ārpus novada robežām.

Projekta “Latvijas skolas soma” finansējuma izmantošana septembrī

3. septembrī 5.a klase apmeklēja Talsu novada muzeju. Izglītojošā programmā “Zīmes” skolēni iepazinās  ar latviešu seno rakstu zīmēm – Māras zīmi, Dieva zīmi, Jumi, Zalkti un citām. Jaunieši mācījās izprast to nozīmi, ka zīmes bija domātas gan kā personīgo lietu atpazīšanai, gan aizsardzībai. Pēc tam, darbojoties grupās,  pašiem vajadzēja  atpazīt tās uz dažādiem priekšmetiem, atcerēties nosaukumus. Interesanti bija iepazīt arī dažādas senās lietas, uzzināt to nosaukumus, piemēram, abra, villaine, prievīte.

***

21. septembrī Talsu Valsts ģimnāzijas 9.b klases skolēni devās iepazīties ar Ventspils Jaunrades namu,kurā apmeklēja Baltijā modernāko un lielāko digitālo planetāriju, kā arī ar modernu teleskopu aprīkotu observatoriju. Jaunieši piedalījās izglītojošā nodarbībā, kas caurvijas ar vizuālās mākslas, datorikas, ģeogrāfijas, vēstures un dizaina saturu. 

Pasākumu bija iespējams nodrošināt, izmantojot “Latvijas skolas somas” finansējumu. Par nodarbību planetārijā nav pieejama foto fiksāža, jo tā nav atļauta īstenot.

Ekskursijas laikā skolēni īstenoja karjeras izglītību, iepazīstoties arŠveices koncerna Bucher Industries uzņēmumu – komunālo automašīnu ražošana. 

Skolēni saprata, lai veiktu atbildīgi un kvalitatīvi šo darbu, nepieciešamas fizikas, matemātikas un svešvalodas zināšanas. 

 ***

21. septembrī 11. un 12.a klase devās mācību ekskursijā uz Liepāju, kurā skolēniem tika dota iespēja iepazīt vienīgo tūristiem atvērto militāro cietumu Eiropā, piedalīties muzejnodarbībā, izzinot vēsturi, iejūtoties dažādās lomās, iepazīties ar telpām. 

Skolēni iepazinās ar 19. gadsimta beigās uzbūvētiem nocietinājumiem, kuri tika būvēti, lai pasargātu Liepājas jūras kara bāzi no ienaidnieka uzbrukumiem. Ekskursijas laikā tika izzināta Liepājas pilsētvide un arhitektūra, apmeklējot nozīmīgākās apskates vietas, tostarp Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāle.

Tika īstenota starppriekšmetu saikne ar mācību saturu vēsturē un sociālajās zinībās, ģeogrāfijā, bioloģijā un audzināšanā.

 ***

23. septembrī 2.a klases skolēni iepazinās ar skolu senatnē. Viņi devās uz Kubeles pamatskolu. Bērnus klasē sagaidīja senie skolas soli, tāfelītes, tinte, rakstāmspalva, 19.gadsimtā tapušie skolēnu proves raksti. 

Atjaunotā saimniecības ēkā skolēni guva ieskatu skolas sētas vēsturē, muzeja etnogrāfisko priekšmetu krājuma kolekcijā. Dundagas novada pašvaldības Kubalu - skola muzeja misija ir uzturēt un saglabāt Kubalu skolas ēku un tai piegulošo teritoriju atbilstoši tās vēsturiskajai nozīmei un lietojumam, attīstot šīs lauku skolas memoriālo vērtību, parādot vietējam apvidum raksturīgos sadzīves priekšmetus, darba rīkus un nodarbes lauku sētā, apzinot vēstures un kultūras mantojumu apvidū, ko nosaka Dundagas pagasta vēsturiskās robežas.

***

30. septembrī Talsu Valsts ģimnāzijas 8.c klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Liepāju. Vispirms Ziemeļu fortos jaunieši piedalījās orientēšanās spēlē "Bēgšana no PSRS", kurā skolēniem, saliedēti darbojoties,  vajadzēja pārvarēt dažādus šķēršļus, atrast draugu, kurš pats nav spējīgs pārvietoties, un nogādāt viņu drošībā – līdz zemūdenei. Komandai bija  jādarbojas pēc devīzes „Viens par visiem, visi par vienu!”. Svarīgākais šajā spēlē bija komandas gars, savstarpēja izpalīdzība un „drauga pleca” sajūta.  Pēc tam skolēni apmeklēja Karostas cietumu un piedalījās izrādē “Aiz restēm”, kas ir vēsturisks realitātes uzvedums ar skatītāju līdzdalību. Tas veidots pēc patiesiem stāstiem no Karostas virssardzes dzīves. Skolēniem bija jāiejūtas cietumnieka lomā, un viņi varēja iepazīties ar interesantākajiem un šokējošākajiem faktiem no cietuma vēstures.

Skolēni pēc mācību ekskursijas secināja, ka šādā veidā mācoties viņiem bija iespēja apgūt zināšanas un prasmes, kuras māca vēstures, ģeogrāfijas, sporta un sociālo zinību stundās. Skolēni attīstīja komunikācijas, pieklājības un pašvadītas mācīšanās prasmes.

*** 

30. septembrī Talsu Valsts ģimnāzijas 10. klase devās mācību ekskursijā. Pirmā pietura - Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs. Jaunieši aplūkoja plašajā muzeja teritorijā izvietotos objektus un izzināja vēstures liecības, kas stāsta par zemnieku dzīvi Latvijas laukos no 17. gadsimta beigām līdz 20. gadsimta 30. gadu beigām. 

Skolēni muzeja ekspozīciju apzinājās kā kultūras mantojumu, guva priekšstatu par tā laika dzīves apstākļiem, arhitektūru, dzīves ritumu, tai skaitā, darba un sadzīves tradīcijām. Tika meklētas un pētītas dažādu jomu kā, piemēram, arhitektūras, mājokļu iekārtojuma, darbarīku un ikdienā lietojamo priekšmetu atšķirības novadu griezumā. 

Apskates un diskusiju procesā tika realizēta caurvija ar sociālajām zinībām un vēsturi, ģeogrāfiju, kulturoloģiju, dizainu un tehnoloģijām. Tika stiprināta jauniešu nacionālā identitāte.

Ekskursijas galamērķis – Sigulda un Latvijā lielākais un senākais nacionālais parks - Gaujas Nacionālais parks ar tam raksturīgo bioloģisko daudzveidību, reljefa formu dažādību, gleznainām ainavām un savdabīgiem dabas un kultūrvēstures pieminekļiem. 

Aplūkojām Siguldas Jauno pili un pils kvartālu, kā arī  Livonijas ordeņa viduslaiku pili.

Diskutējām par Siguldas sakārtoto un ne tikai tūristiem, bet arī vietējiem iedzīvotājiem pievilcīgo pilsētvidi.

Tika nodrošināta caurvija ar sociālajām zinībām, vēsturi, ģeogrāfiju, bioloģiju, kulturoloģiju, dizainu un tehnoloģijām.

Papildus garajām pastaigām, baudot skaisto dabu un apskates objektus, skolēni izmantoja iespēju aktīvi darboties lāzertaga poligonā, kur tika nodrošināta caurvija ar sportu.

***

Savukārt 9.c klase devās ekskursijā uz “Pilsētu izaugsmei” - Jelgavu. Priekšstatu par šo pilsētu skolēni bija ieguvuši, skatoties smilšu un ledus skulptūras, apmeklējot  veikalus vai apciemojot radus. Taču šajā reizē, projekta “Skolas somas” atbalstīti, skolēni izsekoja vēstures elpai vairākos šīs pilsētas objektos. 

Jelgavas pils (itāļu arhitekts Frančesko Bartolomeo Rastrelli) - lielākā baroka pils Baltijas valstīs, kādreizējā Kurzemes un Zemgales hercogu rezidence, Kurzemes guberņas administratīvais centrs, šodien - Latvijas Lauksaimniecības Universitātes galvenā mītne.

Skolēni guva priekšstatu par LLU fakultātēm, ielūkojās šīs augstskolas rektorātā un rektoru galerijā, redzēja aulu un citas pat studentiem nepieejamas telpas. 

Jelgavas pils muzejs iepazīstināja ar vecās 13. gadsimta Livonijas ordeņa pils un pašreizējās pils būvniecības vēsturi, ļāva uzzināt par paveikto pils vēsturiskajā izpētē un saglabāšanā.

Taču spilgtākie iespaidi tika iegūti Kurzemes hercogu kapenēs. Skolēnu interesi saistīja gan sarkofāgi un gan koka zārki (no 1569. līdz 1791. tajos apbedīti 24 Ketleru dinastijas un 6 Bīronu dinastijas pārstāvji), gan vīriešu un bērnu senie, savādie  tērpi. Skolēni izprata, ko nozīmē restaurācija un cik svarīga tā ir, lai iegūtu pareizu priekšstatu par laikmetu.

Bijām priecīgi šajā saulainajā dienā būt Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa skatu laukumā (37 m augsts), no kura paveras plašs skats uz Zemgales līdzenumu. Bet pirms tam vēl iepazinām vēsturiskās ekspozīcijas tornī. "Zemgale - Latvijas prezidentu šūpulis", "Jelgava un Sv. Trīsvienības baznīca laikmetu griežos" un "Tautastērps Zemgalē". Par to, ka skolēni vērīgi sekoja līdzi gides stāstījumam un atcerējās arī Latvijas vēstures stundās dzirdēto, liecina mājās pārvestais diploms. 

Tautiskie raksti, latviskās spēka zīmes un mierīgie zemes un pasteļtoņi mākslinieces Anitas Jansones-Zirnītes gleznu izstādē. Tik daudzpusīga izvērtēs ekskursija Sv. Trīsvienības baznīcas tornī. 

Šī diena bija piepildīta.  Skolēni guva ieskatu veiksmīga ģimenes uzņēmuma “Karameļu darbnīca” attīstībā. Bija iespēja gan redzēt, kā top garšīgās, košās, mazās karameles, gan arī katram pašam atvest mājās pašu veidotu lielu karameli puķītes, sirsniņas vai sliņķa meistarstiķa formā. Bet dienas noslēgumā savu fizisko spēku un veiklību, pieredzi un draudzīgumu visi  apliecināja boulinga turnīrā, priecājoties par savu varēšanu. 

Gribas ticēt, ka būs vēl arī citas ekskursijas, ka būsim atbildīgi un spēsim būt veseli šajā epidemioloģiski sarežģītākajā laikā.Pievienotās galerijas

Skolēnu ekskursijas septembrī