Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Skolēnu braukšanas kartes 17.10.2018 09:26

Talsu novada izglītības iestādēm ir iespēja saņemt sagatavotās skolēnu kartes.

Izglītības iestādes skolēnu kartes izsniedz izglītojamiem pret parakstu sagatavotajā sarakstā. Skolēnu kartes nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā dublikātu izsniegs par samaksu EUR 5,00.
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr.26, Talsos, 12.07.2018. (prot.Nr.17, 1.p. lēmums Nr.259) "Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Talsu novadā":
https://likumi.lv/ta/id/301125-kartiba-kada-tiek-segti-brauksanas-izdevumi-izglitojamajiem-talsu-novada

Neskaidrību gadījumā lūdzu sazināties ar AS "Talsu Autotransports" Pasažieru pārvadājumu daļas vadītāju Mareku Bidzānu, tel.nr.27843229 vai Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieci Vinetu Ozolu, tel.nr.26542688.


Pievienotie attēli