Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Skolēni apgūst zināšanas vides sakopšanā 22.02.2013 10:35

Tikšanās laikā SIA „AAS „Piejūra”” valdes priekšsēdētāja Indra Rassone, valdes loceklis Ojārs Āboltiņš un sabiedrisko attiecību speciāliste Inga Priede skolēniem demonstrēja dažādus informatīvi izklaidējošus video, sniedza priekšstatus par atkritumu šķirošanu, pārstrādes procesiem, to nozīmi un būtību.

7. un 8. klašu skolēni aktīvi iesaistījās diskusijās, atbildēja uz dažādiem jautājumiem, kā arī uzdeva sev interesējošos jautājumus. Pēc lekcijas skolēni viesojās CSA poligonā „Janvāri”, kur poligona vadītājs Inārs Zaļums stāstīja un demonstrēja sadzīves atkritumu ceļu, no to ievešanas poligonā līdz to apglabāšanai šūnā, un šķiroto atkritumu sagatavošanas procesu otrreizējai pārstrādei. Tā skolēniem bija iespēja uzzināt par atkritumu dzīves posmiem no to ievietošanas brīža attiecīgajās atkritumu tvertnēs līdz to pārstrādei.

Kā paši atkritumu apsaimniekotāji apgalvo, viņi lielākās cerības atkritumu šķirošanā liek uz jauniešiem, tādēļ bieži vien atkritumu šķirošanas laukumi atrodas netālu no skolām. Tāpēc arī šīs tikšanās mērķis bija mudināt skolēnus izprast atkritumu šķirošanas nozīmīgumu un savākšanas principus, lai tādejādi pasargātu apkārtējo vidi no piesārņošanas, un, lai skolēni nodotu šo nozīmīgo informāciju tālāk sev apkārtējiem cilvēkiem. Talsu Valsts ģimnāzija ir ceļā uz Eko skolas statusa iegūšanu, tāpēc skolā īpaša uzmanība tiek pievērsta apkārtējās vides saglabāšanas tēmai.

Sadarbībā ar LR Vides ministriju SIA „AAS Piejūra” ir īstenojusi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansēto projektu „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā, Latvijā”. Projekta rezultātā ir izveidota ES prasībām atbilstoša atkritumu apsaimniekošanas sistēma Piejūras reģionā. Pēc veiksmīgas projekta pirmās kārtas īstenošanas un uzņēmējdarbības uzsākšanas, SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībā „Piejūra” ir uzsākusi projekta „Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība – II kārta” īstenošanu, lai samazinātu noglabājamo sadzīves atkritumu daudzumu, un palielinātu šķiroto atkritumu apjomu, kas tiek nodoti otrreizējai pārstrādei, kā arī, lai samazinātu atkritumu transportēšanas izmaksas, un pilnveidotu atkritumu šķirošanas un pārkraušanas staciju aprīkojumu.

Vairāk informācijas par atkritumu šķirošanu un uzņēmuma aktivitātēm var uzzināt SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” mājas lapā: www.piejuraatkritumi.lv

Kristīne Freimane,LU Komunikācijas zinātnes bakalaura studiju programmas studente,Talsu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas praktikante


Pievienotie attēli


Atslēgvārdi

ekoskola