Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Skolā pirmais viesis 03.09.2013 14:37

Jau mācoties vidusskolā Kalvis ir sapratis, ka viņa tālākā izglītība būs saistīta ar mežiem. To arī īstenojis, iestājoties Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Pēc studijām darbs un tālākizglītība Kalvi aizvedusi uz Zviedriju, kurā arī pašlaik tiek iegūts doktora grāds. Jauniešiem Kalvis uzsvēra, ka vienmēr ir jāizmanto piedāvātās iespējas, pie tam norādot, ka viena iespēja mums pieder ne vairāk kā 3 minūtes. Uzdrīkstēšanās izmantot iespējas ir ļavusi viņam pabūt un strādāt, veikt ar mežsaimniecību saistītus pētījumus Ziedrijā, Kanādā, Austrijā u.c. Kalvis arī ieteica katram atrast savu hobiju, kam veltīt laiku. Viņa hobiji - braukšana ar kalnu divriteņiem, maratonu skriešana, medības - ir palīdzējuši labāk iepazīt apkārtējos cilvēkus un vidi, kurā nākas strādāt. Jauniešus Kalvis Kons aicināja nopietni apgūt svešvalodas un eksakto zinātņu pamatus, pie kuriem, studējot doktorantūrā un veicot pētījumus, nākas atgriezties pašam.
Priecājamies, ka mūsu absolvents, izmatojot brīdi, kamēr ir Latvijā un Talsos, iegriezās pie mums ģimnāzijā un deva iespēju iepazīties ar savu pieredzi. Paldies Kalvim!


Pievienotie attēli


Atslēgvārdi

izglītības pasākums