Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Skola 2030 konference 27.04.2022 20:51

26. aprīlī Talsu Valsts ģimnāzijas pedagogi ir paveikuši lielu darbu, piedaloties Skola 2030 organizētajā konferencē “Praktiski. Lietpratībai.” No Kurzemes tika saņemti visvairāk pedagogu pieteikumi. Talsu novada pedagogi ierindojās godpilnajā 3. vietā dalībnieku skaita ziņā. Šajā konferencē pedagogi dalījās ar pieredzes stāstiem, notika meistarklases un darbnīcas. 

No Talsu Valsts ģimnāzijas konferencē piedalījās desmit skolotāji. Skolotāja Antra Grūbe vadīja meistarklasi sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā “Kā attīstīt un veidot skolēnu sadarbības spējas pamatskolā?” (moderatore Jana Damberga), kā arī vadīja darbnīcu “Kā vidusskolas posmā mācīt par mazākumtautību – romiem?”. Dabaszinātņu mācību jomā skolotājas Ilze Ventiņa un Inguna Paleja vadīja meistarklasi “Kā matemātiskās prasmes lietot ķīmijā?”. Skolotājs Guntars Ēcis vadīja meistarklasi “Kā pēctecīgi apgūt un pilnveidot pētniecības prasmes dabaszinātnēs?”. Skolotājas Inese Ķiršakmene un Ilze Osipova vadīja meistarklasi matemātikas mācību jomā “Kā izmantot netradicionālu domāšanas pieeju un digitālus rīkus matemātikas satura apguvei?”. Valodu mācību jomā skolotāja Inessa Tarasova vadīja meistarklasi “Kā jēgpilni izmantot dažādas metodes svešvalodu apguves procesā?”. Skolotājas Asja Kuike un Ilze Šmite vadīja darbnīcu “Kā veidot tekstu vieglā valodā, kas padarītu to saprotamāku?”. Paplašinātās izglītības pieredzes jomā skolotāja Ieva Smildzēja vadīja meistarklasi “Kā skolas, skolotāja un ģimenes sadarbība kļūst par atbalsu jauniešu karjeras izvēlē?”.

Citējot Skola 2030 ekspertus: ’’Talsu Valsts ģimnāzija ir skola skolēniem. Talsu Valsts ģimnāzijā var redzēt prieku skolotāju acīs par kopā paveikto darbu, kas rada citu pievienoto vērtību paveiktajam.’’

Paldies Talsu Valsts ģimnāzijas skolotājiem. Mēs ar jums lepojamies!

Konferences ieraksts pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=8E9Ys-SEitU


Pievienotie attēli