Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Sadarbība ar Ventspils Valsts 1. ģimnāziju 11.05.2022 19:32

9. maijā Talsu Valsts ģimnāzijas skolotāji, vadība un Izglītības pārvaldes metodiķe Lienīte Krūzīte devās uz Ventspils Valsts 1. ģimnāziju, lai dalītos pieredzē par skolotāju sadarbību, realizējot starppriekšmetu saikni un runātu par turpmākās sadarbības iespējām.

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Ilze Osipova stāstīja par starppriekšmetu saiknes īstenošanu, sadarbojoties latviešu valodas un matemātikas skolotājiem, ķīmijas skolotāja Ilze Ventiņa par starppriekšmetu saikni ķīmijā un matemātikā, fizikas, ķīmijas un datorikas skolotājs Krišjānis Roze par starppriekšmetu saikni starp ģeogrāfiju un datoriku, vēstures un sociālo zinību skolotāja Antra Grūbe par sadarbību ar skolēniem zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, Talsu Valsts ģimnāzijas direktora vietniece izglītības jomā par projekta darba realizēšanas iespējām, izglītības metodiķe Ieva Smildzēja par sadarbības veidiem Talsu Valsts ģimnāzijā kopumā.


Pievienotie attēli